VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 55 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.
07:42 22/07/2015

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sất nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hà Tĩnh nay là Viện KSND thành phố Hà Tĩnh cũng được thành lập.

Từ khi thành lập cho đến đầu những năm 1970 đơn vị Viện KSND thị xã Hà Tĩnh chỉ có 1 đến 2 cán bộ chủ yếu từ ngành khác chuyển sang như Ủy ban nhân dân, Công an, Tòa án, Bộ đội chuyển ngành chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm là chính, với cơ sở vật chất hầu như không có gì đáng kể chỗ làm việc, và nơi ở của cán bộ mượn của nhà dân. Đến nay Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã có cơ sở vật chất, trụ sở làm việc khang trang hơn với 14 cán bộ, Kiểm sát viên, nhân viên hợp đồng lao động làm việc. Trình độ chính trị và nghiệp vụ ngày càng được nâng lên trong đó có 2 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 9 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí có trình độ Thạc sĩ và 10 đồng chí có trình độ Đại học.


Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND Thành phố Hà Tĩnh trong ngày kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Từ khi đơn vị được thành lập (1960 đến nay 2015), đã có trên 50 cán bộ công chức và nhân viên lao động đã và đang công tác tại VKSND thành phố Hà Tĩnh trong đó có 18 đồng chí là Lãnh đạo Viện, 11đồng chí Viện trưởng qua các thời kỳ: Viện trưởng đầu tiên là bác Lê Mơi (đã mất) nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã Hà Tĩnh được bổ nhiệm làm Viện trưởng, tiếp đến là bác Trí (đã mất), sau bác Trí là bác Trần Xuân Dục (đã mất), giai đoạn đầu những năm 1970 đến năm 1974 là bác Minh (đã mất), giai đoạn từ 1974-1976 là bác Hoàng Nghĩa Lĩnh (đã mất), giai đoạn 1976-1979 là bác Hồ Thượng Hải, giai đoạn 1979-2001 là bác Dương Văn Nhân, giai đoạn 2001-2007 là bác Phạm Văn Ân, giai đoạn 2007-2011 là đồng chí Ngô Đức Thủy (nay là Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh), giai đoạn 2011-2014 là đồng chí Thái Tiến Minh (đã mất), từ 2014 đến nay là đồng chí Lê Văn Anh.

 Từ năm 2000 đến nay có nhiều cá nhân trưởng thành từ Viện KSND Thành phố bổ sung nguồn cho các đơn vị: 1 đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; 03 đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng phòng của VKSND tỉnh; 03 đồng chí được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng VKSND tỉnh, 1 đồng chí được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND thành phố, 03 đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND Thành phố trong ​đó 1 đồng chí chuyển đơn vị khác, 01 đồng chí được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND huyện; 01 đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND huyện ...

Trải qua 55 năm phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Tư pháp và các tổ chức xã hội và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Viện KSND Thành phố Hà Tĩnh đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện và trưởng thành về mọi mặt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị đã kiểm sát hàng nghìn vụ án hình sự, dân sự các loại; kiểm sát thi hành án dân sự hàng chục nghìn việc, tổ chức kiểm sát hàng trăm cuộc kiểm sát các loại và đã phối hợp tốt với các ngành Công an, Tòa án giải quyết kịp thời những vụ án hình sự, dân sự phức tạp, án trọng điểm trên địa bàn. Trong 10 năm gần đây (từ 2005 đến 2015) chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND thành phố Hà Tĩnh tiếp tục được nâng lên, đạt được nhiều thành tích cao, cụ thể: Đã kiểm sát giải quyết 886 tin báo, tố giác tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 665 vụ 1158 bị can; truy tố 606 vụ 1096 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 606 vụ 1096 bị cáo; kiểm sát giải quyết 1203 vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát 1002/1002 (100%) quyết định thi hành án hình sự; tiếp 69 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận 171 đơn.... Qua hoạt động kiểm sát, đã phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan chức năng và ban hành 7 văn bản kiến nghị đối với Cơ quan quản lý Nhà nước về phòng ngừa tội phạm; 6 Kháng nghị ( THADS: 5 và THAHS: 1); 96 bản kiến nghị (25 kiến nghị về giải quyết án hình sự, 31 kiến nghị về THAHS, 18 kiến nghị về THADS, 22 kiến nghị về giải quyết án dân sự, hành chính) yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp được tiếp thu thực hiện. Công tác xây dựng ngành tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”... Nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ và trật tự nội vụ. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND

Với những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong những năm qua đơn vị luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những năm gần đây từ năm 1994 đến năm 2007, Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã được Viện KSND tối cao tặng nhiều Bằng khen về thi đua xuất sắc. Đặc biệt từ năm 2008 đến nay, Viện KSND thành phố Hà Tĩnh 7 năm liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” trong đó có 5 năm (2008-2009-2010-2011-2014) là đơn vị dẫn đầu khối cấp huyện được tặng Cờ thi đua ngành KSND, được Viện KSND tối cao tăng hàng chục Bằng khen trong các phong trào thi đua; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2011); năm 2013 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 14 đồng chí được tặng Bằng khen, nhiều đồng chí được tặng Giấy khen, 13 đồng chí được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở và 1 đồng chí được công nhận là Chiến sỹ thi đua ngành. Đơn vị được Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2014.

Thành tích của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh đạt được trong 55 năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ, lâu dài; sự chịu đựng gian khổ; đoàn kết chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Đồng thời đó cũng là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; của Thành uỷ Hà Tĩnh, sự giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tĩnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan Tư pháp.

Tổng kết chặng đường 55 năm qua, mặc dù đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, nhưng nhiệm vụ phía trước của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh còn hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan tư pháp để đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.  Tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước công cuộc đổi mới của đất nước, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần thiết thực vào việc xây dựng đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát Hà Tĩnh nói chung.

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

 

    Ý kiến bạn đọc


    VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

    Địa chỉ:                                                 

    Số điện thoại:                                    Email:

    ĐĂNG NHẬP