Hiệu quả của hoạt động kiểm sát việc quản lý, giáo dục bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh
10:57 17/08/2015

Thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quản lý, giáo dục bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ, từ năm 2011 đến năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức 20 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp ​luật trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại 16 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Qua hoạt động kiểm sát thấy rằng, trong những năm trước đây ( trước năm 2011), hoạt động quản lý, giám sát , giáo dục các bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ ở cấp xã, phường còn lỏng lẻo, chưa được quan tâm đứng mức. Hồ sơ thi hành án, quyết định thi hành án của các bị án sau khi tiếp nhận, một số UBND xã Phường đã “ cất vào tủ”; việc quản lý các bị án chỉ dừng lại ở số liệu trên giấy, việc giám sát, giáo dục còn mang tính hình thức. Các nội dung của công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án chưa được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chẳng hạn như: Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã chưa ra quyết định phân công cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục bị án; cán bộ được phân công chưa triệu tập các bị án làm các bản tự nhận xét chấp hành án và thực hiện việc báo cáo định kỳ quá trình chấp hành án của bị án với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã; việc quản lý người chấp hành án chưa sâu sát, chặt chẽ nên còn xảy ra trường hợp bị án đi khỏi nơi cư trú không có ý kiến của chính quyền địa phương. Đặc biệt, tại một số Ủy ban nhân dân xã, các bị án đã chấp hành án xong nhưng không bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự để cấp giấy chứng nhận ​chấp hành xong thời gian thử thách của án treo và chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ cho các bị án, thậm chí có trường hợp để kéo dài hàng năm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người chấp hành án.

Đồng chí Lê Văn Anh - Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Tĩnh triển khai cuộc kiểm sát trực tiếp hoạt động quản lý, giáo dục bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND Phường Thạch Quý năm 2015

Trong 5 năm qua, thông qua hoạt động kiểm sát trực tiếp việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã ban hành 06 bản kháng nghị, 14 bản kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã sửa chữa, khắc phục vi phạm. Các bản kháng nghị, kiến nghị của Vện kiểm sát đã làm rõ những vi phạm, đồng thời yêu cầu khắc phục, sửa chữa kịp thời các vi phạm; các kiến nghị, khác nghị đã được  tiếp thu, chấp nhận.

Với những hoạt động tích cực, có hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, nên thời gian gần đây hoạt động giám sát, giáo dục, quản lý người chấp hành án treo và phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Về cơ bản, Ủy ban nhân dân phường, xã đã lập hồ sơ quản lý người chấp hành án theo đúng quy định pháp luật; ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục bị án đầy đủ; cán bộ được phân công tích cực thực hiện các nhiệm vụ giám sát, giáo dục bị án, kịp thời chuyển giao hồ sơ chấp hành án xong cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh. Nhìn chung, các bị án đã nghiêm chấp hành hình phạt, tình trạng tái phạm đã giảm rõ rệt, nhiều bị án tích cực cải tạo và lập thành tích được Ủy ban nhân dân phường, xã lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách của án treo được Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh chấp nhận.

Phát huy những ưu điểm đã đạt được, trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh tiếp tục kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự nói chung và công tác quản lý, giáo dục bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ nói riêng, góp phần cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất ./.

                                                                        

                                                                                           Lê Văn 

    Ý kiến bạn đọc


    VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

    Địa chỉ:                                                 

    Số điện thoại:                                    Email:

    ĐĂNG NHẬP