VKSND tỉnh thông báo rút kinh nghiệm đối với vi phạm, thiếu sót trong công tác THQCT, KSĐT, KSXX vụ án hình sự
17:30 02/08/2022

Nội dung vụ án: Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Dương Thị Huế, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Hạnh, Phan Thị Mai đã chủ động liên hệ với Trần Văn Hải để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Hải. Trần Văn Long liên hệ với Dương Thị Huế để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Huế. Trong các ngày 03 và 04/12/2021, Trần Văn Hải đã 02 lần đánh bạc với tổng số tiền 220.901.100 đồng; các bị cáo còn lại đều 01 lần đánh bạc, gồm Dương Thị Huế sử dụng 147.348.000 đồng, Lê Thị Đào sử dụng 44.300.000 đồng, Phan Thị Mai sử dụng 30.587.500 đồng, Trần Văn Long sử dụng 28.612.500 đồng, Nguyễn Thị Hạnh sử dụng 18.177.500 đồng.

Thông qua công tác kiểm tra bản án hình sự sơ thẩm và nghiên cứu hồ sơ vụ án, Phòng 7 VKSND tỉnh phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của cấp sơ thẩm, như: Một số tài liệu điều tra trong hồ sơ vụ án có nội dung không thống nhất; không áp dụng, áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng; Tòa án cho một số bị cáo được hưởng án treo là chưa nghiêm…

Với những vi phạm, thiếu sót nêu trên, ngày 01/8/2022, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 7) đã ban hành thông báo để Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung./.

Quỳnh Lê

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP