Thông báo - Mời họp

16:18 14/02/2022

Để hưởng ứng hoạt động thường niên kỷ niệm ngày Đất Ngập nước Thế giới (ngày 2/2 hàng năm) và năm 2022, Viện KSND tỉnh trích dẫn tài liệu tuyên truyền về Ngày đất ngập nước để mọi người tham khảo, tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.worldwetlandsday.org/

ĐĂNG NHẬP