VKSND Tỉnh (Phòng 9) ban hành kiến nghị tổng hợp yêu cầu TAND Tỉnh Hà Tĩnh khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính năm 2022
07:37 04/10/2022

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ, việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thấy rằng: Trong năm 2022, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đã chấp hành đúng quy định pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh còn để xẩy ra một số vi phạm về thời hạn thông báo thụ lý, thời hạn gửi bản án, quyết định, vi phạm về thủ tục tố tụng và áp dụng căn cứ pháp luật.

Đáng lưu ý, trong kỳ Tòa án nhân dân tỉnh đã chậm thụ lý đối với vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại” giữa người khởi kiện ông L.B.T với người bị kiện UBND huyện Nghi Xuân và Vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa người khởi kiện bà L.T.T với người bị kiện là Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND phường Thạch Linh; UBND phường Thạch Linh, UBND thành phố Hà Tĩnh trong thời gian từ 3 đến 4 tháng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.

Ngoài ra một số Tòa án nhân dân cấp huyện trong quá trình giải quyết vụ án đã vi phạm về thủ tục tố tụng và nội dung giải quyết vụ án dẫn đến bị cấp phúc thẩm hủy, sửa. Cụ thể Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 16/2021/QĐST-DS ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh giải quyết vụ dân sự “ Yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mua bán và giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng ” giữa ông N.T.H và bà N.T.Q với ông T.Đ.X và bà N.T.T; Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2021/DS-ST ngày 01/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh giải quyết vụ dân sự  “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản”  giữa nguyên đơn bà T.T.N, ông T.V.T với bị đơn bà N.T.H; Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2021/DS- ST ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà giữa H.Đ.T và ông H.V.Đ.

Để bảo đảm việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có biện pháp khắc phục vi phạm nêu trên và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật.

_ Phòng 9_

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP