VKSND tỉnh Hà Tĩnh ban hành thông báo rút kinh nghiệm việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm và phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến năm 2022
10:21 21/12/2022

Qua tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm và phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến của VKSND 2 cấp trong năm 2022, thấy rằng: trong năm, 13/13 đơn vị VKSND cấp huyện tổ chức được phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm, 02/02 phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh tổ chức được phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đến VKSND hai cấp. Nhìn chung, các đơn vị đã chủ động phối hợp với Tòa án và Cơ quan Công an cùng cấp từ việc chọn án, chuẩn bị địa điểm xét xử, âm thanh, tuyên truyền đến công tác bảo vệ phiên tòa. Nhiều đơn vị đã lồng ghép phiên tòa rút kinh nghiệm với việc xét xử lưu động hoặc kết hợp với trình chiếu, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa nên có hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị tương đối đầy đủ các nội dung nên tại phiên tòa đã tích cực, chủ động tham gia xét hỏi, đối đáp, tranh luận với Luật sư và những người tham gia tố tụng khác, Kiểm sát viên tự tin, bản lĩnh. Nhiều bản Luận tội đã chú ý đến việc kiến nghị phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số đơn vị vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, thời gian tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cũng như chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa...

Ngày 16/12/2022, Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 1997/TB-VKS về một số nội dung trong công tác này để VKSND hai cấp cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay./.

Thanh Như - Phòng 7

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP