Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 9) ban hành Thông báo rút kinh nghiệm trong việc ban hành kiến nghị của Viện KSND cấp huyện năm 2022.
07:34 10/11/2022

Thông qua công tác kiểm tra kiến nghị do Viện kiểm sát cấp huyện ban hành năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy: nhìn chung các kiến nghị cơ bản bảo đảm về hình thức và nội dung; xác định đúng chủ thể, thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị để xẩy ra vi phạm; áp dụng căn cứ pháp luật, trích dẫn điều luật bảo đảm, phù hợp với nội dung vi phạm, trong đó có nhiều bản kiến nghị đạt chất lượng tốt. Một số đơn vị ban hành được nhiều kiến nghị như: VKSND huyện Nghi Xuân, VKSND huyện Đức Thọ, VKSND thị xã Hồng Lĩnh, VKS thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số bản kiến nghị chưa bảo đảm về hình thức, nội dung, cụ thể như sau:

- Về hình thức kiến nghị: Một số Kiến nghị thực hiện không đúng Mẫu số 06/DS ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiêu đề của bản kiến nghị không phù hợp với nội dung.

-  Về nội dung kiến nghị: Một số kiến nghị xác định không chính xác vi phạm của Tòa án cấp huyện; nội dung kiến nghị còn nghèo nàn, tính thiếu thuyết không cao.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiến nghị cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Phòng 9 - Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong việc ban hành kiến nghị năm 2022./.

Phòng 9

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP