Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 8) thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án
21:29 06/03/2023

Thông qua theo dõi, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 8) thấy: Trong thời gian qua, các đơn vị VKSND cấp huyện cơ bản thực hiện tốt việc ban hành Quyết định, Kế hoạch, Kết luận về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; cũng như các Quyết định, Kế hoạch Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị, yêu cầu, Kết luận và thực hiện tốt chế độ thống kê báo cáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị cấp huyện vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: báo cáo số liệu việc bắt, tạm giữ trong ngày không kịp thời; chưa thực hiện đúng quy định về việc ban hành và gửi quyết định, kế hoạch kiểm sát cho cơ sở giam giữ; thành phần tiến hành kiểm sát không phù hợp với quyết định kiểm sát; nội dung kết luận không phù hợp với quyết định trực tiếp kiểm sát; sai số liệu thống kê thi hành án dân sự; quyết định phúc tra ban hành không đúng mẫu số 08/THADS ban hành kèm theo quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án để các đơn vị cấp huyện nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung./.

Phương Mai

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP