Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành kiến nghị tổng hợp trong công tác xét xử án hình sự năm 2022
07:53 04/11/2022

Thông qua công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự và kiểm tra bản án hình sự sơ thẩm trong năm 2022, nhận thấy Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan, tuy nhiên vẫn còn để xảy ra một số vi phạm cần được chấn chỉnh, khắc phục như:

- Một số Bản án hình sự sơ thẩm chưa thực hiện đúng mẫu số 27- HS, ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

- Vi phạm trong việc nghị án.

- Tuyên quyền kháng cáo không đúng và không tuyên quyền kháng cáo.

- Vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật.

- Không áp dụng, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không đúng.

- Về đường lối xét xử, còn có bị cáo Tòa án xét xử sơ thẩm cho hưởng án treo không nghiêm minh, phân hóa không đúng vai trò của các bị cáo trong vụ án có đồng phạm; ở cấp phúc thẩm còn có một số trường hợp Tòa án chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cải sửa án không có căn cứ, không nghiêm minh.

Với những vi phạm nêu trên, ngày 03/11/2022, Phòng 7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời và trả lời kết quả thực hiện kiến nghị cho Viện kiểm sát theo quy định pháp luật./.

Quỳnh Lê

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP