VKS TP Hà Tĩnh

23:44 10/09/2015

Thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quản lý, giáo dục bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ, từ năm 2011 đến năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức 20 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp ​luật trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại 16 phường, xã trên địa bàn thành phố.