Diễn đàn nghiệp vụ

15:13 10/09/2015

Các tội xâm phạm sở hữu được quy định trong chương XIV Phần các tội phạm Bộ luật hình sự (BLHS) có nhiều tội được thực hiện bởi hành vi sử dụng vũ lực.

15:12 10/09/2015

Có thể nói rằng, cùng với những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế - xã hội, trong những năm gần đây, tình hình khiếu kiện hành chính hiện nay không chỉ diễn biến phức tạp hơn về nội dung, tính chất mà còn tăng lên đáng kể về mặt số lượng.

15:12 10/09/2015

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm giết người ở nước ta biến động theo chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất nguy hiểm cũng như hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

15:10 10/09/2015

Luận tội là thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong lĩnh vực tố tụng hình sự ở trình tự xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Từ những góc độ nghiên cứu khác nhau mà khái niệm luận tội cũng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Theo nghĩa chung nhất “Luận tội là phân tích, cân nhắc để xét tội”[1]. Theo nghĩa pháp lý đơn thuần “Luận tội là phân tích tội trạng, đề nghị kết tội bị cáo”.[2]

ĐĂNG NHẬP