PHÒNG 2 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT NHIỀU CHỈ TIÊU CÔNG TÁC
16:49 18/11/2022

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2022 do Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh phát động, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” , lãnh đạo Phòng 2 Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp để chủ động thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022, Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC ngày 04/01/2022 của Vụ 2 Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Phòng 2 Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành Chương trình, Hướng dẫn công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.

Ảnh:  Đồng chí Viện trưởng khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng 2, Phòng 9  và các cá nhân

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, đáng chú ý như quá trình giải quyết các vụ án hình sự, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, tổng hợp theo dõi chuyên đề tai nạn giao thông đã ban hành 03 Kiến nghị phòng ngừa vi phạm về an toàn giao thông, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe; 03 Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; 47 bản yêu cầu (như yêu cầu khởi tố vụ án, bị can, khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bị can, thực hiện trưng cầu giám định,…); tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 03 bản Kháng nghị phúc thẩm ngang cấp đối với 03 bản án hình sự sơ thẩm; Phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 05 vụ án trọng điểm; Thực hiện 18 phiên tòa rút kinh nghiệm (trong đó có 01 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đến hai cấp); số hóa 100% các vụ án… Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện, đã ban hành 09 bản Thông báo rút kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; nắm thông tin về tội phạm tại Công an cấp xã; kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm tại Cơ quan điều tra cấp huyện; tổng hợp, theo dõi việc xác định, giải quyết các vụ án trọng điểm; về chất lượng xây dựng Cáo trạng của Viện kiểm sát cấp huyện; trả lời và phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh trả lời thỉnh thị, giải đáp khó khăn, vướng mắc 29 vụ, việc của liên ngành tố tụng cấp huyện; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền (được đăng 55 tin bài trên cổng thông tin điện tử của Ngành và các báo khác).

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên, các đợt thi đua trong năm 2022, nhiều lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh…; nhất là vừa qua, Phòng 2 được đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự. Những kết quả đạt được của đơn vị Phòng 2 đã góp phần cùng toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh hoàn thành tốt  nhiệm vụ trong năm 2022./.

Xuân Bằng, Phương Thanh (Phòng 2 Viện KSND tỉnh)

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP