Chi bộ 1 tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022
07:55 24/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công văn số 382-CV/ĐU ngày 08/11/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 22/11/2022, Chi bộ 1 đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022. Tham gia hội nghị có đầy đủ 9/9 đồng chí Đảng viên, trong đó có đồng chí Phan Quý Nhất - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Phan Quý Nhất- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bằng - Bí thư Chi bộ đã quán triệt các văn bản, thông tin liên quan đến trình tự, cách thức, chương trình và nội dung yêu cầu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên năm 2022. Đồng thời, thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Bằng thông qua bản kiểm điểm, xếp loại của tập thể Chi bộ 1. Trong năm 2022, Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể; tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ đoàn kết, thống nhất, không có đảng viên vi phạm. Các đồng chí đảng viên đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá đối với Chi bộ và thống nhất đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đối với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên: Các đồng chí đảng viên đã đánh giá, nghiêm túc kiểm điểm những ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2021. Ngoài ra, các đồng chí là cấp ủy đã kiểm điểm, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ; trách nhiệm của người đứng đầu…; các đảng viên đã đánh giá, góp ý, thẳng thắn tự phê bình, phê bình; đưa ra những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng Chi bộ, đảng viên trong thời gian tới. Kết quả xếp loại, có 02/09 đảng viên được đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 07/09 đảng viên được đề nghị xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Quý Nhất thống nhất cao kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và tinh thần thẳng thắn, ý thức trách nhiệm của Chi bộ, đảng viên; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đảng ủy, cơ quan ghi nhận; đề nghị thời gian tới, Chi bộ 1 và các đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt nhiều thành tích nổi bật hơn./.

Bá Bằng, Phương Thanh (Chi bộ 1 VKSND tỉnh)

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP