Một số quy định về ứng xử và văn hoá công vụ trong ngành Kiểm sát nhân nhân
17:26 08/01/2024

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ký ban hành theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thay thế Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020), quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VKSND các cấp (không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp).

Quy định gồm 3 chương, 21 điều, quy định rất rõ về các nội dung: tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc, nơi làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực, đạo đức, lối sống. Trong đó có một số nội dung mới, đáng chú ý so với các quy định trước đây, như:

Về ứng xử nơi công cộng (quy định tại Điều 13 ): Theo Quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

Không có lời nói, cử chỉ, hành động gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND.

Ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh công cộng; giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên “Xanh - Sạch - Đẹp".

Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật; không lợi dụng chức vụ, chức danh của mình để vụ lợi khi tham gia các hoạt động xã hội; không tiếp tay hoặc bao che cho hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức.

Trong ứng xử với cơ quan thông tấn, báo chí (quy định tại Điều 15) : Căn cứ vào phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động tại Viện kiểm sát các cấp, chỉ phát ngôn, cung cấp thông tin về công tác của Viện kiêm sát với các cơ quan thông tấn, báo chí khi được Viện trưởng phân công theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể tham gia phỏng vấn, khảo sát dựa trên kinh nghiệm công tác chuyên môn để phục vụ nghiên cứu khoa học, nhưng không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác hoặc ảnh hưởng đến giải quyết vụ án, vụ việc thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Việc ứng xử trên Internet, mạng xã hội (quy định tại Điều 16) : Quy định nêu rõ, khi đăng ký tài khoản trên Internet, mạng xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND không được mạo danh tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng tên, hình ảnh, phù hiệu của Ngành, của các đơn vị trong ngành KSND làm ảnh đại diện, tài khoản cá nhân, tên đăng nhập, mật khẩu; không cung cấp hoặc công khai thông tin cá nhân có liên quan đến đơn vị khi đăng ký tài khoản Internet, mạng xã hội; không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa làm tên tài khoản, ảnh đại diện tài khoản Internet, mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, bị lợi dụng để thực hiện hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KSND phải kịp thời thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ và báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, cơ quan chức năng.

Không cho, cho mượn, cho thuê, bán, thế chấp tài khoản cá nhân của mình; không mượn, thuê, mua, nhận thế chấp hoặc chiếm đoạt tài khoản của cá nhân, tổ chức khác để thực hiện hành vi trái quy định pháp luật.

Khi sử dụng Internet, mạng xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND không được đăng tải, lưu trữ, bình luận, phát tán, chia sẻ các thông tin, tài liệu, hình ảnh có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, vùng miền, giới tính, tôn giáo; không cổ xúy, tiếp tay cho các trào lưu lệch lạc, thiếu văn hóa. Nhận xét đúng mực, có văn hóa, trách nhiệm về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Khi phát hiện những ý kiến, thông tin trái chiều hoặc hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn, lĩnh vực quản lý phải báo cáo lãnh đạo để kịp thời xử lý, giải quyết.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KSND không sử dụng trang phục, hình ảnh của Ngành khi tham gia mạng xã hội với mục đích cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Dương Hoa - Thanh tra VKSND tỉnh Hà Tĩnh (tổng hợp)

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP