Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022
07:45 24/11/2022

Thực hiện kế hoạch số 42/KH- ĐUK ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 382/CV- ĐU ngày 08/11/2022 của Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 22/11/2022, chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đi sâu vào kiểm điểm, đánh giá một cách nghiêm túc kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và của đảng viên. Nhiều ý kiến phát biểu đã nêu rõ những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Sau  kiểm điểm, đánh giá của tập thể chi bộ, Hội nghị tiến hành kiểm điểm cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên. Lần lượt các đồng chí đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, nghe thông báo ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, lắng nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của tập thể và chủ trì Hội nghị. Kết quả: 100% đồng chí đảng viên trong Chi bộ thống nhất đề nghị xếp loại Chi bộ 5 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 02/06 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 04/06 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”./.

Phạm Oanh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP