Chi bộ 4 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022
15:26 24/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh và Công văn số 382-CV/ĐU ngày 08/11/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Sáng ngày 24/12/2022, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2022. Đồng chí Đặng Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư Chi bộ 4 chủ trì cuộc họp cùng sự có mặt của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đặng Anh Tuấn thông qua Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ trong năm 2022. Báo cáo khẳng định: Trong năm, Chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Tập trung lãnh đạo đơn vị phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra trong kế hoạch công tác đầu năm 2022. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn phát huy vai trò trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất... Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của tập thể Chi bộ, bản tự kiểm điểm, đánh giá của từng cá nhân, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, góp ý đối với tập thể Chi bộ và từng đồng chí đảng viên, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết quả bỏ phiếu đánh giá, xếp loại của Chi bộ và chất lượng đảng viên năm 2022, 100% đảng viên thống nhất đề nghị xếp loại đối với Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Anh Tuấn đề nghị Chi bộ, các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2022, tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Trần Thị Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP