Viện KSND huyện Nghi Xuân kiểm sát việc tiêu huỷ vật chứng
10:09 28/07/2020

Ngày 28/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.Trong đợt tiêu huỷ này, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân đưa ra tiêu huỷ vật chứng gồm: 10,61kg pháo hoa (có đầy đủ đặc tính như pháo nổ), 01 bộ bài lá tulơkhơ, 01 chiếc chiếu nhựa (đều đã qua sử dụng). Việc tiêu hủy các vật chứng trên được thực hiện bằng các hình thức ngâm nước, đào hố chôn lấp (đối với pháo hoa), đốt cháy làm mất tính năng sử dụng (đối với các vật chứng khác), đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến môi trường tại nơi tiêu hủy.

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng của những vụ án này đảm bảo đúng về thành phần hội đồng tiêu hủy, trình tự tiêu hủy theo Điều 125 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 và Điều 33 nghị định Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự./.

Ngọc An

    Ý kiến bạn đọc


    Huyện Nghi Xuân

    Địa chỉ:

    Điệnthoại: .Email:

    ĐĂNG NHẬP