VIỆN KSND THỊ XÃ KỲ ANH 05 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
11:15 13/07/2020

Thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13, ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , trên cơ sở tách ra từ huyện Kỳ Anh. Ngay sau khi thành lập đơn vị hành chính mới, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn về quản lý địa giới hành chính phục vụ phát ​triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự địa phương; ngày 27/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh được thành lập (tách ra từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2015. Viện trưởng đầu tiên của đơn vị là đồng chí Nguyễn Văn Tiến, nay đã chuyển công tác về Viện KSND huyện Cẩm Xuyên. Từ tháng 5/2018 đến nay đồng chí Hoàng Xuân Thủy (nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Xuyên) giữ chức vụ Viện trưởng. Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức trong đơn vị gồm 12 đồng chí, trong đó: 03 đồng chí Lãnh đạo, 03 Kiểm sát viên sơ cấp; 03 Chuyên viên, 01 Kế toán, 01 Bảo vệ và 01 Tạp vụ. Viện KSND thị xã Kỳ Anh ra đời trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, trụ sở được kế thừa từ Viện KSND huyện Kỳ Anh, trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiệp vụ còn thiếu thốn, lực lượng cán bộ của đơn vị vào thời điểm thành lập còn mỏng, đa số là cán bộ trẻ. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhất là sau sự cố môi trưởng biển năm 2016; đồng thời, sự phát triển của Khu kinh tế cảng Vũng Áng, thu hút lao động từ khắp nơi cũng làm phát sinh nhiều loại tội phạm với mức độ ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng vươn lên, trải qua 05 năm xây dựng và phát triển, Viện KSND thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của ngành giao phó, đồng thời, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong việc thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, Viện KSND thị xã Kỳ Anh đã kiểm sát giải quyết 297 tin báo, tố giác tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 271 vụ 454 bị can; truy tố 255 vụ 456 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 238 vụ 425 bị cáo; kiểm sát giải quyết 405 vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát 1.386/1.386 (100%) quyết định thi hành án hình sự, dân sự; tiếp 25 lượt người đến khiếu nại, tố cáo tại đơn vị và tiếp nhận, xử lý 42 đơn. Trong kỳ, không xảy ra việc điều tra, truy tố oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có bị cáo nào VKS truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát đã phát hiện những vi phạm của cơ quan chức năng, ban hành các văn bản kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục và được các cơ quan tiếp thu, thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác trong hoạt động tư pháp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành Công an, Toà án và các cơ quan hữu quan trên địa bàn, đặc biệt tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng và chống vi phạm, tội phạm.

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, năm 2016 và năm 2017 Viện KSND thị xã Kỳ Anh vinh dự được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2018 được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng bằng khen trong phong trào “Lập thành tích kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ai quốc và kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân” và được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2019 được Viện KSND tối cao tặng bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; nhiều lượt cá nhân được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được Viện KSND tối cao tặng Bằng khen, Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen.

Nhìn lại chặng đường 05 năm đã đi qua, Viện KSND thị xã Kỳ Anh đã từng bước tự hoàn thiện, phát triển và trưởng thành là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp và hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Chính sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó đã tạo điều kiện cho ngành kiểm sát đạt được những thành quả trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND thị xã Kỳ Anh luôn đồng lòng, quyết tâm phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh./.

-Vinh Nguyễn-

    Ý kiến bạn đọc


    Thị xã Kỳ Anh

    Địa chỉ:

    Điệnthoại: .Email:

    ĐĂNG NHẬP