Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh – 60 năm xây dựng và phát triển
07:55 15/05/2020

Thực hiện Quyết định số 01 ngày 31/12/1960 của đồng chí Hoàng Quốc Việt - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Hà Tĩnh là một trong những địa phương đầu tiên ở Miền Bắc thành lập hệ thống Viện kiểm sát hai cấp trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của Viện Công tố, được tổ chức và hoạt động từ năm 1946. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Hà Tĩnh anh hùng . \

Buổi đầu thành lập với 16 cán bộ, kiểm sát viên được điều động từ cơ quan Đảng và các cơ quan Nội chính, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh vừa tổ chức xây dựng lực lượng, đồng thời phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cấp ủy Đảng, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng này là: đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới, phục vụ phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, bảo vệ quyền dân chủ của công dân.

Khi Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã chuyển hướng hoạt động, phục vụ yêu cầu của thời chiến trên cả 2 mặt trận: sản xuất và chiến đấu. Công tác kiểm sát tập trung đấu tranh khắc phục các biểu hiện buông lỏng kỷ luật thời chiến, thực hiện chính sách nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội. Về kinh tế, tập trung kiểm sát trong các lĩnh vực lưu thông phân phối hàng hoá, lương thực, thực phẩm; trong việc bảo vệ tài sản, các nhu yếu phẩm, vật tư chi viện cho chiến trường miền Nam. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát các huyện đã phát hiện, xử lý nhiều vụ, việc vi phạm pháp luật, qua đó đã kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. Về công tác hình sự, thời kỳ này Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với các ngành Công an, Toà án xử lý nghiêm minh các vụ phạm tội hình sự về trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị, trong đó có một số vụ án liên quan đến gián điệp, biệt kích, điển hình như  nhóm 13 tên do Lê Khoái cầm đầu nhảy dù xuống địa bàn huyện Hương Khê; nhóm 8 tên biệt kích do Nguyễn Phước Tùng cầm đầu nhảy dù xuống xã Sơn Giang huyện Hương Sơn; nhóm 8 tên biệt kích do Lương Sỹ Tống cầm đầu nhảy dù xuống xã Kỳ Phương huyện Kỳ Anh. Công tác kiểm sát thời kỳ này góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tỉnh vừa là hậu phương của miền Nam, vừa là tiền tuyến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa .

Đất nước thống nhất, ngày 15/3/1976 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An sáp nhập thành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh. Thời kỳ này, ngành Kiểm sát Nghệ Tĩnh tập trung phục vụ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đó là : phát triển kinh tế xã hội; phục vụ các mục tiêu sản xuất lương thực, hàng tiêu dùng, cải tiến phân phối lưu thông, tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chống tham ô, trộm cắp tài sản, trừng trị nghiêm bọn đầu cơ, buôn lậu, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm sát để bảo vệ các quyền tự do dân chủ, các lợi ích hợp pháp của công dân.

Từ sau Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VI (năm 1986), quán triệt đường lối đổi mới do Đảng ta đề ra, ngành Kiểm sát Nghệ Tĩnh đã kịp thời đổi mới về nhận thức, chuyển hướng các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ vào phục vụ đường lối đổi mới về quản lý kinh tế.

Ngay khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập (9/1991), quán triệt tinh thần  Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII và các Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh, toàn ngành đã tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại nhiều ngành kinh tế trọng điểm và các chương trình dự án mục tiêu của tỉnh Hà Tĩnh như xây dựng cơ bản và các ngành công nghiệp; thực hiện chính sách thương binh và bảo hiểm xã hội; công tác quản lý nhà nước về hải quan và thu ngân sách; thực hiện chương trình mục tiêu về giáo dục đào tạo; thực hiện luật công ty; các chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn.v.v… Giai đoạn này Viện kiểm sát hai cấp đã  kiểm sát 1.138 văn bản quy phạm pháp luật, kiểm sát trực tiếp tại 318 cơ quan đơn vị. Qua đó đã xử lý và yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, yêu cầu thu hồi, đưa vào ngân sách nhà nước số tiền gần 46 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 33 đối tượng, yêu cầu xử lý hành chính trên 500 trường hợp liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Hàng năm, ngành Kiểm sát đã báo cáo, kiến nghị với các Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tổ chức Hội nghị pháp chế nhằm tìm biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý kinh tế, ngăn chặn tệ tham ô, lãng phí tài sản công, khôi phục lại trật tự pháp luật trên các lĩnh vực được kiểm sát.

Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X,XI, XII, Hiến pháp 2002, 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002, 2014; Nghị quyết 08- NQ/TW của Bộ chính trị về một số vấn đề cải cách tư pháp; Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, cùng với toàn ngành Kiểm sát nói chung, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh quán triệt thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mới đó là : Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Viện kiểm sát Hà Tĩnh luôn chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án hai cấp phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm hình sự. Từ năm 1991 đến nay, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử  hơn 20.000 vụ án hình sự, với hàng chục ngàn bị can, bị cáo, trong đó có nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về tham nhũng, ma túy, giết người cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng..v.v…; phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án xác định và giải quyết hàng ngàn vụ án trọng điểm, phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp với Toà án tổ chức nhiều phiên toà rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, nhiều phiên toà xét xử lưu động nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho Kiểm sát viên và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Cùng với công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo quyền cơ bản của công dân, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác kiểm sát các hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án, công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính;  công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp.

Điều đáng quan tâm là qua thực hiện nhiệm vụ, ngành Kiểm sát đã phát hiện, ngăn ngừa kịp thời nhiều vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, trật tự trị an xã hội, hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Trong 60 năm qua, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” được Ngành chú trọng. Khi thành lập, Ngành chỉ có 16 cán bộ, kiểm sát viên phần lớn trưởng thành từ thực tiễn sản xuất và chiến đấu. Đến nay toàn ngành đã có  227 cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng, trong đó kiểm sát viên chiếm trên 60 %; 100 % cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ đại học Luật, thạc sỹ Luật .  Cán bộ, công chức  trong ngành  luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, giữ gìn phẩm chất người cán bộ kiểm sát theo 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ” .

Với những kết quả đạt được như đã nêu trên, nên liên tục trong các năm từ 1965 đến 1975 ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 1967, 1970 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, năm 1972 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Tổng kết 10 năm (1965-1975) phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận là “đơn vị lá cờ đầu ngành Kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Bắc”.

Năm 1981, 1984, 1990, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh được tặng Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì hạng Nhất.​ Từ khi tái thành lập tỉnh lại nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đặc biệt  năm 2007 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, năm 2020, được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.  Nhiều cán bộ công chức trong ngành được tặng thưởng Huân chương lao động các loại; Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và UBND tỉnh. Tập thể Ban cán sự Đảng nhiều lần được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen; Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể luôn đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, được tổ chức cấp trên tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Thành tích của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đạt được trong 60 năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ, lâu dài không biết mệt mỏi, sự chịu đựng hy sinh gian khổ, sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên công tác trong ngành. Đồng thời đó cũng là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; của Tỉnh uỷ và các cấp ủy Đảng; sự giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan trong khối Nội chính.

Tổng kết chặng đường 60 năm qua, mặc dù đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, nhưng nhiệm vụ phía trước của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh còn hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan tư trong khối Nội Chính, để đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XI) về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; giáo dục rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Với lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh uỷ, các cấp ủy Đảng, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, đoàn thể; với những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh nhất định hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Lê Thị Quỳnh Hoa

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP