VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ
17:07 15/06/2020

Trong không khí toàn ngành Kiểm sát đang ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.

Để đạt được thành tích nêu trên, trong thời gian qua, nhất là từ năm 2007 đến nay, phát huy những thành tích đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, VKSND tỉnh Hà Tĩnh luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị công tác hằng năm của VKSND tối cao, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị, phù hợp với tình hình trên địa bàn để thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong các giai đoạn tố tụng, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, nâng cao chất lượng, số lượng kháng nghị, kiến nghị trên các lĩnh vực kiểm sát. Việc thực hiện các chỉ tiêu phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương đều đảm bảo kế hoạch đề ra. Viện kiểm sát 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 6.420 vụ, 12.133 bị can/6.508 vụ, 12.297 bị can, tỷ lệ giải quyết án kiểm sát điều tra hằng năm đều đạt trên 85% (chỉ tiêu 80%); Viện kiểm sát truy tố 6427 vụ, 12.137 bị can/6.430 vụ, 12.145 bị can, trong đó tỷ lệ giải quyết hằng năm đều đạt tỷ lệ trên 98% (chỉ tiêu 95%), Tòa án đã giải quyết  6407/6467 vụ án sơ thẩm, 1823/1824 vụ án phúc thẩm; …

Chú trọng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án. Chủ động theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của cơ quan Toà án. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. VKSND 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm sát giải quyết 13.527 vụ, việc/13.566 vụ, việc sơ thẩm và 725 vụ/727 vụ án dân sự, HNGĐ, hành chính, KDTM, lao động phúc thẩm; kiểm sát 169/169 việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; tiếp 2365 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời theo đúng quy định đối với 5004 đơn; thụ lý và giải quyết 149/149 đơn thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết 451/453 đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp... Thông qua công tác kiểm sát, đã ban hành 549 kháng nghị, 1361 kiến nghị, 1059 yêu cầu đối với các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm. Các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều đảm bảo có căn cứ, được chấp nhận.

Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng Ngành, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của VKSND hai cấp, nâng cao hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về trách nhiệm công vụ, kết quả lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu; năng lực, chất lượng, tiến độ thực hiện công việc được giao của cán bộ, công chức; quan tâm đào tạo nguồn để đề nghị bổ nhiệm các chức danh tư pháp và cán bộ lãnh đạo quản lý đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” .

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Hàng năm, thực hiện Kế hoạch, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phát động phong trào thi đua trong các đơn vị VKSND 2 cấp; ban hành Bản giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị VKSND hai cấp, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực; tăng cường chỉ đạo VKSND hai cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng cao; có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng nên công tác thi đua, khen thưởng đã đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành.  Thực hiện đảm bảo các quy định về công tác khen thưởng; quy trình, thủ tục bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, dân chủ; việc ban hành các văn bản phát động, hướng dẫn, triển khai thực hiện các phong trào thi đua kịp thời, hiệu quả. Chú trọng việc khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, từ đó kịp thời động viên, khuyến kích tinh thần thi đua của các tập thể, cá nhân cũng như phong trào thi đua chung trong toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh. Qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua trong toàn thể các đơn vị VKSND 2 cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ, việc trên các lĩnh vực công tác; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, được Nhà nước, VKSND Tối cao, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu thi đua. Liên tục từ năm 2007 đến 2019 VKSND tỉnh Hà Tĩnh đều được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, VKSND tối cao, Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh... (trong đó: năm 2017 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; năm 2013, 2015, 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ). Ngày 21/01/2020, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Hà Tĩnh trong những năm qua.

Đặng Anh Tuấn

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP