VIỆN KSND TỈNH TỌA ĐÀM KẾT LUẬN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN TỈNH NĂM 2017
07:58 11/10/2017

Thực hiện quyết định số 156/QĐ-VKS ngày 06/9/2017 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự ( THAHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh. Sáng ngày 04/10/2017, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tọa đàm, thống nhất số liệu tình hình chấp hành pháp luật trong công tác THAHS với Cơ quan THAHS Công an tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Thanh Sơn- Trưởng đoàn kiểm sát kết luận trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện và Trại tạm giam Công an an tỉnh trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS. Đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo đối với Cơ quan THAHS Công an cấp huyện qua đó đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác này ở cấp huyện; việc thẩm định hồ sơ xét giảm án được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo kịp thời; việc lập danh sách đề nghị đưa bị án có quyết định thi hành án phạt tù đi chấp hành án, trích xuất phạm nhân phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng theo quy định của pháp luật…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như việc ghi chép sổ theo dõi bị án hoãn, tạm đình chỉ THA phạt tù chưa đầy đủ, kịp thời; việc thực hiện quy định về truy nã bị án trốn thi hành án phạt tù còn có vi phạm thiếu sót như một số quyết định truy nã bị án không phản ánh cơ quan THAHS Công an tỉnh gửi cho UBND cấp xã nơi bị án cư trú trước khi trốn.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh thay mặt đơn vị đã tiếp thu toàn bộ nội dung như Đoàn kiểm sát kết luận và sẽ chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục các vi phạm nói trên trong thời gian tới.

Hải Ngọc

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP