VIỆN KSND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN BAN CÁN SỰ ĐẢNG, LÃNH ĐẠO VÀ ĐẢNG ỦY NĂM 2018
14:10 02/01/2019

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 16 – HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018; Hướng dẫn số 02 – HD/BTCTU ngày 12/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Kế hoạch số 46–KH/ĐU ngày 15/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Ngày 27/12/2018, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể, cá nhân Ban cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo VKSND tỉnh năm 2018. Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Bí thư ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự và chỉ đạo hội có đồng chí Đặng Văn Tính – Phó Trưởng Ban Nội chính cùng đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiêm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Diên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện và Đảng ủy cơ quan; tiếp đến từng cá nhân thành viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày bản kiểm điểm cá nhân. Báo cáo kiểm điểm của tập thể và các cá nhân đã tập trung kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể cũng như từng cá nhân. Ý kiến góp ý cơ bản thống nhất với kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế mà tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo, Đảng ủy VKSND tỉnh và các cá nhân đã chỉ ra, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Đặng Văn Tính - Phó Trưởng ban Nội chính  đánh giá cao những kết quả mà tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện và Đảng ủy VKSND tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn rằng, trong năm công tác mới, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện và Đảng ủy VKSND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có biện pháp hữu hiệu để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng ngành Kiểm sát Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguyễn Văn Hợi

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP