VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG
09:59 25/12/2018

Thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức  và Quy định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của VKSND tối cao về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Sáng 21/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt hai cấp để đánh giá, nhận xét đối với cá nhân đồng chí Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm công tác 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và trưởng các tổ chức đoàn thể. Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cơ bản các ý kiến đánh giá, nhận xét của cán bộ chủ chốt đã tập trung làm rõ những kết quả nỗi bật, đổi mới, hiệu quả. Đặc biệt là đồng chí Lê thị Quỳnh Hoa mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng và đồng chí Nguyễn Phan Lệ Thúy mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng trong thời gian ngắn nhưng các đồng chí đã thích ứng nhanh với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ thẳng thắn, góp ý chân tình, cởi mở của các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí Viện trưởng hứa sẽ quyết tâm cùng với các đồng chí Phó Viện trưởng giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019./.

Nguyễn Văn Hợi

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP