Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới
08:47 23/06/2020

Sáu tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm tiếp tục phát huy những kết quả thực hiện đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới đã đạt được, đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động.

So với cùng kỳ năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện, xử lý tăng, tuy nhiên, số vụ, việc tranh chấp, khởi kiện về dân sự, hôn nhân gia đình có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên diện rộng. Nắm bắt được tình hình đó, tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” , với mục tiêu “ Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời, đổi mới các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch đề ra.

Các đơn vị đã tăng cường các biện pháp tổ chức nắm và quản lý đầy đủ tin báo, tố giác về tội phạm xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là ở nông thôn để phân loại, xử lý kịp thời, chính xác, tránh bỏ lọt tội phạm. Đã trực tiếp nắm tình hình tội phạm 235 lượt tại các ủy ban nhân dân cấp xã. Qua công tác kiểm sát đã yêu cầu khởi tố 6 vụ án; ban hành 29 yêu cầu tiếp nhận, giải quyết tin báo, đảm bảo xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc phạm pháp hình sự, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm. Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ án xảy ra trên địa bàn nông thôn; chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 54 vụ án hình sự trọng điểm; tổ chức 7 phiên tòa xét xử lưu động, chủ yếu tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền pháp luật, góp phần vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại…, kiểm sát thi hành án; giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình các vụ, việc… để có biện pháp đôn đốc Tòa án giải quyết kịp thời; kiểm sát chặt chẽ quá trình tố tụng, bảo đảm việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc giải quyết kéo dài, gây bức xúc đối với đương sự và ảnh hưởng đến an ninh, chính trị của địa phương. Phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra việc khiếu nại đông người gây mất an ninh, trật tự.

Cùng với việc thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo điều kiện để các địa phương tập trung phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chú trọng thực hiện các hoạt động thiết thực, trực tiếp ủng hộ kinh phí, ngày công lao động vào công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phát động quyên góp được hơn 100.000.000 đồng và một số tài sản ủng hộ các xã đỡ đầu nông thôn mới. Trong đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật xây dựng 01 căn nhà tình thương trị giá 70.000.000 đồng cho 01 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê – là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được giao đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã ủng hộ các địa phương xây dựng nông thôn mới với số tiền 30.000.000 đồng và một số tài sản như bàn ghế, quạt điện…; huy động cán bộ, công chức đóng góp 125 ngày công lao động, tham gia dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường giao thông, nạo vét kênh mương thủy lợi… tại các địa phương. Hoạt động hỗ trợ của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Đến nay, trong 2 xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được giao đỡ đầu, thì xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, còn xã Hương Bình, huyện Hương Khê đang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới của các địa phương; uy tín của ngành Kiểm sát đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngày càng được khẳng định.

Nguyễn Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP