Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018
09:41 05/02/2018

Ngày 23/01/2018, Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức –Viện trưởng – chủ trì hội nghị đã quán triệt toàn văn Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về công tác của ngành Kiểm sát; Chỉ thị 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2017 về công tác thi đua khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; Kế hoạch công tác kiểm sát và Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Viện trưởng đã tóm tắt kết quả công tác của đơn vị năm 2017.  Theo đó, năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động, Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu nghiệp vụ ở các khâu công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đều đạt và vượt; nội bộ đoàn kết thống nhất; các quy chế, quy định của ngành, của đơn vị được thực hiện nghiêm túc; nhiều đồng chí cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên đạt thành tích xuất sắc được Viện kiểm sát cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào thi đua do ngành phát động. Kết thúc năm 2017, Viện KSND thành phố Hà Tĩnh được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và biện pháp, giải pháp khắc phục trong năm 2018. Đồng thời thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ trọng tâm đột phá, các chỉ tiêu nghiệp vụ cần tập trung phấn đấu thực hiện để đưa vào Kế hoạch công tác và giao ước thi đua năm 2018.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức đề nghị các bộ phận nghiệp vụ và từng cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện kiểm sát tối cao, Kế hoạch công tác năm 2018 của Viện KSND tỉnh và của đơn vị, qua đó xây dựng chương trình công tác cho bộ phận, và từng cá nhân. Hàng tháng, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân báo cáo kết quả thực hiện trong tháng và dự kiến chương trình công tác tháng sau trình lãnh đạo Viện xem xét, quyết định. Tất cả cán bộ, công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh tập trung trí tuệ, năng lực  để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Thanh Quý

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP