Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê hỗ trợ xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
07:27 08/11/2018

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020) do VKSND tối cao phát động; Chào mừng ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2018). Ngày 07/11/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê đã huy động toàn thể cán bộ, kiểm sát viên đóng góp ngày lương hỗ trợ xã Hương Long xây dựng nông thôn mới và một số tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Hương Khê xây dựng đô thị văn minh.

Được biết, năm 2018 xã Hương Long nằm trong số các đơn vị đăng ký về đích Nông thôn mới. Những ngày cuối năm, cán bộ và nhân dân đang gấp rút hoàn thành những tiêu chí cuối cùng trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt là tiêu chí vệ sinh môi trường và xây dựng khu dân cư mẫu.

Với sự quyết tâm và đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”. Các cán bộ, kiểm sát viên đã đóng góp được 15.800.000 đồng để hỗ trợ xã Hương Long và một số tổ dân phố gồm: Hỗ trợ xóm 1, xã Hương Long: 5.000.000 đồng, Tổ dân phố 5: 3.300.000 đồng, Tổ dân phố 4: 5.500.000 đồng, Tổ dân phố 16: 2.000.000 đồng (trong đó đồng chí Nguyễn Đình Khoa – Q.Viện trưởng đóng góp 3.000.000 đồng, đồng chí Lê Thị Nga – Phó Viện trưởng đóng góp 10.800.000 đồng, các cán bộ, kiểm sát viên đóng góp 2.000.000 đồng). Thông qua hoạt động hướng về cơ sở Viện kiểm sát Hương Khê đã tạo phong thi đua cho cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị và góp phần nhỏ giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Việt Dũng

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP