Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành thanh tra chuyên đề nghiệp vụ năm 2020 tại 03 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện
14:13 01/07/2020

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2020, vừa qua Thanh tra Viện KSND tỉnh đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại 03 đơn vị Viện KSND huyện Thạch Hà, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên.

Nội dung thanh tra chuyên đề năm 2020 gồm: Thanh tra về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị trong lĩnh vực hình sự; công tác THQCT, kiểm sát giải quyết án hình sự; án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can của các cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với các vụ án phạt tù cho hưởng án treo, các vụ án quan điểm giải quyết của Viện kiểm sát và Tòa án khác nhau; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung do vi phạm tố tụng, thiếu chứng cứ, để lọt tội phạm; công tác kháng nghị, kiến nghị, thỉnh thị; công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam: Các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn; tạm giữ hình sự sau đó trả tự do xử lý hành chính; các trường hợp trốn, chết, phạm tội mới trong nhà tạm giữ (nếu có); việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác, các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản của Ngành...

Kết quả thanh tra tại các đơn vị nói trên, Viện KSND tỉnh thấy: Các đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm các Quy chế, Quy định trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can của các cơ quan tiến hành tố tụng trong các giai đoạn tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không có vụ án nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn, tạm giữ hình sự đó xử lý hành chính; việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác và các chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; một số lãnh đạo VKSND cấp huyện chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, Kiểm sát viên. Đoàn thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên trong thời gian tới.

Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP