Liên ngành Kiểm Lâm - Công an - Viện kiểm sát - Tòa án huyện Hương Sơn tổng kết công tác phối hợp liên ngành về xử lý tố giác, tin báo tội phạm năm 2018
13:44 20/11/2018

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở cơ quan CSĐT - Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo 4 cơ quan Kiểm Lâm - Công an - Viện kiểm sát - Tòa án huyện Hương Sơn tiến hành tổ chức Hội nghị liên ngành để đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành về xử lý tố giác, tin báo tội phạm năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp trong năm 2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu các ngành đã thảo luận và thống nhất về kết quả trong công tác tiếp nhận và phân loại xử lý tội phạm năm 2018 với tỷ lệ đạt 94%. Cuộc họp cũng đánh giá về những ưu điểm trong công tác phối hợp liên ngành tiếp nhận, xử lý tố giác và tin báo tội phạm như: Lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Hương Sơn đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; kịp thời khởi tố, điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm; đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Quan hệ phối hợp trao đổi thông tin giữa 4 cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời bàn bạc, trao đổi giải quyết tốt các vướng mắc trong quá trình giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp Liên ngành cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục: Một số tố giác, tin báo tội phạm Cơ quan điều tra giải quyết còn chậm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự; Một số vụ cố ý gây thương tích khi xảy ra Cơ quan điều tra thông báo cho Viện kiểm sát chưa kịp thời, đến khi giải quyết dân sự không được thì mới đưa vào tin báo tội phạm nên rất khó khăn cho hoạt động điều tra và kiểm sát điều tra.

Trên cơ sở đó Liên ngành cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019 như Hạt kiểm lâm, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát phối hợp thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hạn chế đến mức thấp nhất tố giác, tin báo về tội phạm tồn đọng, kéo dài, tỷ lệ giải quyết phải đạt từ 95% trở lên. Đối với các tố giác, tin báo tội phạm phức tạp, tồn chưa giải quyết được thì Cơ quan điều tra cần chủ động tổ chức họp lãnh đạo 3 ngành hoặc 4 ngành để bàn biện pháp giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

- Cán bộ Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm chủ động phối hợp với Điều tra viên bàn biện pháp điều tra, xác minh đầy đủ, toàn diện để đưa ra quyết định giải quyết đúng quy định pháp luật; tránh bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội.

Hoài Thương

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP