Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
14:36 17/01/2019

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh hiện có 9 đảng viên; Chi ủy có 3 đồng chí. Trong năm 2018 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát tỉnh và Ban thường vụ thị ủy Hồng Lĩnh, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao,

Về công tác xây dựng đảng, bám sát các Nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Chi bộ đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên có dấu hiệu vi phạm và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo yêu cầu của Ban thường vụ và UBKT thị ủy. Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của đảng kịp thời, không hình thức, đặc biệt là học tập các Nghị quyết Hội nghị TW 6; TW7; TW8 khóa XII của Ban chấp hành TƯ Đảng. Sau các đợt học tập tất cả các đảng viên đều có bản thu hoạch và được Chi ủy tổ chức chấm điểm nghiêm túc. Sinh hoạt Chi bộ hàng tháng được duy trì đều đặn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, Chi bộ chú ý sinh hoạt các chuyên đề. Ngay từ đầu năm Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên và cán bộ công chức trong đơn vị ký cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng. Trong tập thể Chi ủy và chi bộ luôn giữ được mối đoàn kết, thống nhất cao.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn: Chi bộ đã bám sát các chỉ thị, kế hoạch công tác của cấp trên phân công cụ thể cho từng đảng viên thực hiện các khâu công tác theo sự phân công của chuyên môn. Hàng tháng trong các đợt sinh hoạt chi bộ mỗi đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được cũng như những nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện trong tháng tiếp theo, vì vậy trong năm công tác 2018 tất cả các chỉ tiêu phát sinh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo bộ tiêu chí của ngành đề ra. 100% các bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể đơn vị được UBND tỉnh tặng cơ thi đua xuất sắc.

Với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm qua. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh được Ban thường vụ thị ủy Hồng Lĩnh công nhận là 1 trong 5 Đảng bộ, chi bộ cơ sở/ 33 tổ chức cơ sở đảng của thị ủy Hồng Lĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và được vinh danh tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng của Thị ủy Hồng Lĩnh vào ngày 16/01/2019.

VKS Hồng Lĩnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP