Đảng ủy VKS nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015
09:57 10/09/2015
Ngày 31/7/2015 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.


Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Chương trình đề ra; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Là Đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội điểm, Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020. Sau Đại hội đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hoạt động của các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ có hiệu quả hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực có chuyển biến rõ nét; Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; Tiếp tục triển khai nghiêm túc các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các trên về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới theo hướng thiệt thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương trong Đảng.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Đó là: Tiếp tục lãnh đạo việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu học tập Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Đảng bộ; duy trì thực hiện tốt công tác sinh hoạt Đảng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Chỉ thị 35 –CT/TU, Kết luận 05 – KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phấn đấu lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

Trần Nga

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP