VKSND tỉnh (Phòng 9) ban hành kiến nghị tổng hợp yêu cầu Chánh ánTAND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục vi phạm pháp luật của Tòa án hai cấp
10:06 04/10/2019

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị số 39/KN-VKS-DS, kiến nghị đồng chí Chánh án TAND Tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của Tòa án hai cấp.

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thấy rằng:

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Toà án nhân dân 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đã chấp hành đúng quy định pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính, Kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tòa án 2 cấp còn để xảy ra một số vi phạm mang tính phổ biến về việc gửi thông báo thụ lý vụ án, việc gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát, về thời hạn xét xử, thời hạn hoãn phiên tòa, thời hạn tạm ngừng phiên tòa. Mặc dù trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghi tổng hợp vi phạm hai cấp, nhưng đến nay những vi phạm trên vẫn tiếp tục tái diễn, chưa được khắc phục triệt để.

Ngoài ra, có 4 vụ án Tạm đình chỉ thuộc trường hợp phải chờ Ủy ban nhân dân, cơ quan chức năng cung cấp tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, các vụ án này tạm đình chỉ từ năm 2017, 2018 nhưng Tòa án vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để yêu cầu UBND, cơ quan chức năng thực hiện nghĩa vụ  trong tố tụng dân sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 106 Bộ LTTDS năm 2015, dẫn đến vụ án chưa được phục hồi giải quyết.

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị tổng hợp yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có biện pháp chỉ đạo kiểm tra các đơn vị Tòa án 2 cấp, nhằm khắc phục những vi phạm nêu trên và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật./.

___Phòng 9___

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP