VKSND tỉnh (Phòng 9) ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết vụ, việc dân sự, Hôn nhân gia đình
08:58 12/10/2017

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị số 34/KN-VKS-DS, kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình.

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết vụ, việc dân sự, Hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thấy rằng, trong  thời gian từ ngày 01/6/2017 đến ngày 20/9/2017 việc chấp hành của pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đúng quy định, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các tranh chấp dân sự trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh còn để xảy ra một số vi phạm về thời hạn gửi thông báo thụ lý vụ án, thời hạn gửi bản án, quyết định và vi phạm về việc gửi thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Nguyên nhân để xảy ra các vi phạm nêu trên là do trong quá trình  thụ lý giải quyết vụ án  dân sự, hôn nhân gia đình, Thẩm phán, Thư ký tòa án và các bộ phận liên quan đãã không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thời hạn gửi thông báo thụ lý vụ án, thời hạn gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có biện pháp kiểm tra, chỉ đạo, nhằm chấn chỉnh, khắc phục, không để lặp lại các vi phạm nêu trên và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại khoản  2 Điều 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014./.

_Phương Mai_

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP