VKSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 8) phối hợp với VKSND huyện Cẩm Xuyên tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên
09:19 05/08/2020

Thực hiện quyết định của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 28/7/2020 đến ngày 31/7/2020 VKSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với VKSND huyện Cẩm Xuyên tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân, có đồng chí Nguyễn Huy Diên - Phó Viện trưởng; đồng chí Dương Kim Nguyệt - Trưởng phòng 8 - Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Xuyên và các thành viên trong đoàn kiểm sát; về phía Chi cục THADS huyện có đồng chí Nguyễn Hữu Cương - Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên, cán bộ Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên.

Thông qua cuộc kiểm sát trực tiếp, nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định của Toà án, góp phần đảm bảo lợi ích của Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên.

Qua 04 ngày làm việc (từ ngày 28/7/2020 đến ngày 31/7/2020) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Huy Diên - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Dương Kim Nguyệt, Trưởng Phòng 8 - Trưởng đoàn kiểm sát và các thành viên Đoàn kiểm sát đã trực tiếp đã kiểm sát toàn diện về quy trình tổ chức thi hành án, về việc áp dụng pháp luật, về xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện việc chỉ đạo của Lãnh đạo trong việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa; việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án; ra các loại quyết định thi hành án; phân loại điều kiện thi hành án; cưỡng chế thi hành án; bảo quản, xử lý vật chứng; quản lý thu nộp tiền; giải quyết khiếu nại, tố cáo….

Kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện cơ bản đảm bảo, đúng pháp luật các mặt công tác và thủ tục giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự; tỷ lệ giải quyết về việc và về tiền đạt cao (86,55% về việc và 66,1% về tiền/tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành án); tỷ lệ giải quyết việc lưu hạ về việc đạt 76,5% về việc và 55,8% về tiển/tổng số việc tiền có điều kiện năm 2019 chuyển sang; hồ sơ thi hành án cơ bản được lập đầy đủ; ra và gửi quyết định thi hành án đúng quy định; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án đảm bảo; việc tiếp nhận vật, bảo quản chứng an toàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số vi phạm, tồn tại và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Huy Diên mong rằng trong thời gian tới Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Đồng thời, đề nghị Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với VKSND huyện trong công tác thi hành án dân sự.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cương - Chi cục trưởng, thay mặt Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên phát biểu tiếp thu Kết luận của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác THADS trong thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật./

- Lan Anh -

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP