VKSND Nghi Xuân hướng tới 55 năm thành lập ngành (26/7/1960 – 26/7/2015)
10:18 10/09/2015
Dọc theo tuyến đường Nam – Bắc, Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, giáp ranh với thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Là quê hương của các bậc danh nhân nổi tiếng như Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, Doanh điền sứ - Tướng công Nguyễn Công Trứ; các khu du lịch bãi tắm Xuân Thành, Xuân Yên. Hàng năm Nghi Xuân là điểm đến thu hút hàng nghìn khách thập phương về tham quan và nghỉ mát.

Bên cạnh tiềm năng, lợi thế đó, đây cũng là địa bàn mà tình hình tội phạm diễn biến tương đối phức tạp, khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp những khó khăn không nhỏ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân.

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân thường xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực vào việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển của huyện nhà trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Nghi Xuân

Là đơn vị đóng trên một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh, với khối lượng công việc nhiều, mặc dù số lượng cán bộ nữ đông (trên 60%) nhưng hàng năm Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã phát động cán bộ công chức toàn đơn vị chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát với nhiều biện pháp cải tiến, chỉ tiêu đề ra cao. Tập thể lãnh đạo đơn vị và chi uỷ chi bộ đã xây dựng kế hoạch, phát động mạnh mẽ, khơi dậy trong toàn thể công chức, Đảng viên khí thế thi đua yêu nước, tinh thần nhiệt huyết yêu ​ngành yêu nghề, củng cố thêm tình đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết thân ái để tạo thành khối sức mạnh – góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, đơn vị đã không ngừng cải tiến, đề ra các biện pháp công tác thiết thực, hiệu quả nhằm tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất như:

- Để đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của năm sau đạt kết quả cao hơn năm trước, ngay sau khi tổng kết năm công tác, đơn vị đã kịp thời tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với tồn tại, thiếu sót trong năm đồng thời dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm và tập trung bàn biện pháp cải tiến nhằm thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu công tác kiểm sát năm tiếp theo.

- Trong công tác bố trí cán bộ, lãnh đạo viện chỉ đạo điều hành phân công hợp lý linh hoạt thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị, một kiểm sát viên chuyên trách ở một bộ phận có thể tham gia các bộ phận công tác nghiệp vụ khác để đảm bảo phối hợp chung. Đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, nghiêm túc kiểm điểm kết quả về chất lượng và tiến độ công việc. Các bộ phận trong đơn vị duy trì tốt mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp của bộ phận văn phòng.

- Bộ phận văn phòng tổng hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiệp vụ theo chương trình kế hoạch của các bộ phận hàng tuần, hàng tháng – từ đó giúp cho lãnh đạo viện quản lý sát sao và nắm chắc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác, nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính tư pháp trong đơn vị.

- Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã đề ra biện pháp thiết thực, kết hợp nhiều hình thức để chủ động nắm kịp thời và quản lý đầy đủ, kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra trên địa bàn. Phân công tăng cường thêm kiểm sát viên để phối hợp thực hiện nắm thông tin hàng ngày tại Cơ quan điều tra và hàng tháng từ các cơ quan liên ngành và các xã, thị trấn trọng điểm, cập nhật hàng ngày trang tin điện tử liên quan đến vi phạm trên địa bàn. Tích cực nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra xác minh tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra, đối với những tin báo phức tạp, Kiểm sát viên chủ động đề ra yêu cầu điều tra, kịp thời báo cáo tiến độ và đề xuất biện pháp giải quyết để lãnh đạo viện theo dõi và chỉ đạo.

- Tập trung triển khai các biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác thực hành quyền công tố theo yêu cầu cải cách tư pháp về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, công tác kiểm sát khởi tố kịp thời nghiên cứu kỹ tài liệu điều tra, yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung các tài liệu, chứng cứ đảm bảo căn cứ; chú trọng cải tiến việc xây dựng kế hoạch kiểm sát điều tra, đề ra yêu cầu điều tra cụ thể và thiết thực. Đề cao trách nhiệm của kiểm sát viên trong việc bám sát, nắm chắc kết quả điều tra, kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm sát điều tra giải quyết vụ án.

- Đối với các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại phức tạp kiểm sát viên trực tiếp nghiên cứu kĩ hồ sơ, kịp thời yêu cầu Tòa án bổ sung tài liệu chứng cứ cần thiết. Thường xuyên tập trung đôn đốc Tòa án đẩy nhanh tỉ lệ giải quyết án, xây dựng chương trình làm việc cụ thể với Tòa án để có biện pháp phối hợp trong thu thập tài liệu và đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

- Lãnh đạo Viện chú trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ công tác kiểm sát, tăng cường phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự.

- Thông qua hoạt động kiểm sát, đơn vị thường xuyên chú ý phát hiện vi phạm để tổng hợp ban hành kiến nghị, kháng nghị đến cơ quan hữu quan yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục, đồng thời chú ý phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm và tội phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa đến Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân có biện pháp quản lý, chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các ngành tư pháp và cơ quan hữu quan để xử lý các vụ, việc kịp thời, chính xác. Định kỳ tổ chức họp đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành đảm bảo công tác phối hợp giải quyết các vụ việc trên các lĩnh vực có hiệu quả.

- Lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với Chi ủy chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức và đảng viên trong đơn vị, chú trọng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung tu dưỡng, rèn luyện theo 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU, Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Quyết định 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tập thể chi ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo chuyên môn theo dõi, kiểm tra đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức.

Bên cạnh nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch giao, đơn vị đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉ đạo của ngành cấp trên và chính quyền địa phương về việc góp ý vào dự thảo sửa đổi nhiều văn bản Luật quan trọng như: dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014,… Định kỳ tham gia hội đồng tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân trên các lĩnh vực tranh chấp về đất đai, giải phóng mặt bằng, góp phần làm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhà.

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia vào hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, cử cán bộ làm báo cáo viên pháp luật huyện Nghi Xuân, góp phần thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện nhà; tích cực tham gia một số nhiệm vụ công tác với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giúp đỡ xã Xuân Hội xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đơn vị, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và cấo uỷ địa phương, sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền địa phương trong những năm vừa qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, được cấp trên tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; các năm 2003, 2009, 2012 được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối”, được Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen; Chi bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh” và “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Và đặc biệt năm 2008, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Trong những ngày này, cả nước đang hoà chung trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Với tinh thần đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã và đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2015) và cũng là thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc, tự hào về những trang sử vàng truyền thống của ngành đã được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức của ngành qua các thời kỳ lịch sử.

Quỳnh Lê

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP