VKSND huyện Nghi Xuân, trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại CQĐT Công an huyện Nghi Xuân
10:02 24/09/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 10/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định số 01/QĐ-VKS  về việc việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại CQCSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

Qua kiểm tra thấy:  Việc mở sổ sách thụ lý đầy đủ, việc ghi chép, cập nhật phản ánh được quá trình tiếp nhận, phân loại và xác minh giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; thông báo về việc tiếp nhận thông tin, tin báo và tố giác tội phạm bằng văn bản cho Viện kiểm sát được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại khoản 5 điều 146 BLTTHS. Tuy nhiên việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại CQCSĐT Công an huyện Nghi Xuân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh khắc phục như: Chậm ra quyết định phân công tin báo tố giác tội phạm (vi phạm khoản 1 điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT/BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017); không thông báo về kết quả giải quyết tin báo cho người cung cấp (vi phạm khoản 3 điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT/BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017) …

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã tổ chức toạ đàm kết luận yêu cầu Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân có biện pháp chỉ đạo thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; tổ chức rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra các tồn tại nêu trên nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn./.

Ngọc An

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP