Viện KSND tỉnh ( Phòng 9) ban hành Kháng nghị phúc thẩm vụ án Tranh chấp hợp đồng tín dụng .
16:41 16/06/2020

Thông qua công tác kiểm sát bản án, Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, phát hiện bản án số 01/2020/KDTM-ST ngày 15/5/2020 về Tranh chấp hợp đồng tín dụng, của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, giữa Nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu ( ACB),- Phòng giao dịch thị xã Hồng Lĩnh với Bị đơn là bà Lê Thị Minh Hiếu và ông Trần Quốc Hoàn, ở  tổ dân phố 2 thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh,có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ được quy định tại Điều 108 Bộ luật tố tụng dân sự  năm 2015, cụ thể:

Ngày 12/6/2017, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu ( ACB) ký Hợp đồng cấp tín dụng ( số HLI.CN.731.120.617 - Tài khoản : 259.161.879) với chị Lê Thị Minh Hiếu và anh Trần Quốc Hoàn; Giải ngân bằng Khế ước nhận nợ số 02/HLI.CN.731.120.617 ( Tài khoản : 259.161.879) ngày 29/03/2018, với số tiền 1.350.000.000đ ( một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng). Thời gian vay là 12 tháng, kể từ khi giải ngân. Khoản nợ được đảm bảo bằng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (số HLI.BĐCN.01.270315 ngày 27/3/2015). Tài sản thế chấp là thửa đất số 120, tờ bản đồ 02, phường Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh thuộc quyền sử dụng của hộ ông Trần Quốc Khánh và bà Lê Thị Hà Phương, được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 500483 ngày 12/5/2004 mang tên hộ ông Trần Quốc Khánh, bà Lê Thị Hà Phương.

Ngày 28/2/2019 khoản vay đáo hạn ( kết thúc thời hạn cho vay) nhưng  chị Lê Thị Minh Hiếu và anh Trần Quốc Hoàn, không thanh toán nợ vay, nên Ngân hàng ACB-Phòng giao dịch thị xã Hồng Lĩnh đã chuyển nợ vay chưa thanh toán của Khế ước nhận nợ trên sang nợ quá hạn. Ngày 29/8/2019, Ngân hàng ACB khởi kiện ra Tòa án thị xã Hồng Lĩnh, yêu cầu chị Hiếu và anh Toàn phải trả tổng số tiền là 1.459.110.482 đồng, trong đó nợ gốc là 1.350.000.000đ; lãi trong hạn 10.457.877 đồng; lãi quá hạn : 103.929.658 đồng; phạt chậm trả lãi: 521.462 đồng.

Tại bản án sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 15/5/2020  của TAND thị xã Hồng Lĩnh, quyết định: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ( ACB)- Phòng giao dịch thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Buộc bà Lê Thị Minh Hiếu và ông Trần Quốc Hoàn phải có nghĩa vụ liên đới trả cho Ngân hàng ACB  – Phòng giao dịch thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh số tiền nợ gốc là 1.350.000.000 đồng; tiền lãi trong hạn là 179.755.274 đồng; tiền lãi quá hạn là 84.648.699 đồng; lãi chậm trả là 1.270.338 đồng. Tổng toàn bộ cả gốc và 3 khoản tiền lãi là : 1.615.674.311 đồng.

Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, Viện KSND tỉnh thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh làm rõ, tại thời điểm hộ gia đình ông Trần Quốc Khánh và bà Lê Thị Hà Phương được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 500483 ngày 12/5/2004 thì có bao nhiêu thành viên trong gia đình có chung quyền sử dụng đất. Chưa thu thập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu giữ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chưa yêu cầu UBND thị xã Hồng Lĩnh là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định thành viên hộ gia đình ông Trần Quốc Khánh và bà Lê Thị Hà Phương, qua đó làm rõ khi ký hợp đồng thế chấp vay vốn thì các con ông Khánh, bà Phương đã đủ 18 tuổi chưa?; có biết và đồng ý thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để đảm bảo khoản vay không ? có ký vào hợp đồng thế chấp không?

Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ, chưa làm rõ các vấn đề nêu trên nhưng đã công nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (số HLI.BĐCN.01.270315 ngày 27/3/2015) giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Phòng giao dịch thị xã Hồng Lĩnh với ông Trần Quốc Khánh và bà Lê Thị Hà Phương có hiệu lực pháp luật là chưa đảm bảo căn cứ vững chắc, chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 64 Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Mặt khác Hợp đồng cấp tín dụng  số HLI.CN.731.120.617 - Tài khoản : 259.161.879 ngày 12/6/2017, dựa vào Hợp đồng thế chấp nêu trên là chưa đảm bảo, nên không đủ cơ sở để xử lý tài sản thế chấp của người thứ 3.

Do có vi phạm nghiêm trọng trong việc xem xét, đánh giá chứng cứ và quyết định trong bản án, nên ngày 12/6/2020, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kháng nghị phúc thẩm số 19/QĐKNPT-VKS-KDTM, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án  số 01/2020/KDTM-ST ngày 15/5/2020 về Tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh./.

Phòng 9

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP