Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh không ngừng đổi mới công tác nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.
15:13 26/06/2020

So với cùng kỳ năm 2019, sáu tháng đầu năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện, xử lý tăng, tuy nhiên, số vụ, việc tranh chấp, khởi kiện về dân sự, hôn nhân gia đình có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên diện rộng. Nắm bắt được tình hình, tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” , với mục tiêu “ Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời, đổi mới các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định tiếp tục duy trì giao ban trực tuyến hàng tuần giữa các đơn vị nhưng giảm bớt thành phần tham gia; bố trí phòng họp với khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp, các thành phần tham dự họp phải thực hiện việc đeo khẩu trang. Qua đó, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp kịp thời nắm bắt tình hình, phản ánh, trao đổi hai chiều, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có sự chỉ đạo sâu sát, phù hợp trong từng thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tiến hành số hóa hồ sơ đối với 11 vụ án, kết hợp việc số hóa hồ sơ để trình chiếu và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 1 phiên tòa, giúp Kiểm sát viên dễ khai thác, thuận lợi trong quá trình tranh tụng, xét hỏi tại phiên tòa, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Ngoài ra, đã phối hợp tổ chức 1 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Với các biện pháp vừa cụ thể và linh hoạt đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, các lĩnh vực công tác đều thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra, trong đó, nhiều chỉ tiêu công tác đạt cao hơn so với quy định của Ngành, như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm (91,4%), tỷ lệ giải quyết giai đoạn truy tố (98%), xác định 54 vụ án giải quyết theo thủ tục án trọng điểm (đạt 10,6%), phối hợp tổ chức 76 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 6 vụ án, thay đổi quyết định khởi tố 1 vụ 4 bị can; báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với  2 bản án; ban hành 8 kháng nghị, 60 kiến nghị, 236 yêu cầu khắc phục vi phạm trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 13/13 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn có một số thiếu sót, tồn tại như: Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp có mặt còn hạn chế; có 02 vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Để hoàn thành chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác đề ra, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu của ngành Kiểm sát nhân dân, tăng cường các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP