Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh.
10:22 04/10/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 và Quyết định số 349/QĐ-VKS-HS ngày 05/9/2019 của Viện trưởng VKSND thị xã Hồng Lĩnh. Ngày 03/10/2019, Đoàn kiểm sát của Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh do đồng chí Lương Thị Vinh – Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành tọa đàm kết quả kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Qua kiểm sát nhận thấy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao như: Từ ngày 01/12/2018 đến 31/8/2019 công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 “Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố" và Quy chế phối hợp liên ngành số 04/QCPHLN ngày 27/02/2019 của Viện kiểm sát - Công an – Chi cục Hải quan – Chi cục Kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó hoạt động của công tác này đã có những tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát của Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh còn phát hiện một số tồn tại, thiếu sót của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh trong quá trình thực hiện khâu công tác này, cụ thể: Không thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm biết; Việc gửi Quyết định trưng cầu giám định còn chậm so với thời hạn quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành kết luận, trong đó kiến nghị với Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót của đơn vị trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu công tác này trong thời gian tới./.

Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP