Viện KSND thành phố Hà Tĩnh kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2019 tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh
08:05 02/10/2019

Trong các ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam - thành phố Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2019 tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh theo Kế hoạch kiểm sát. Trong thời điểm từ ngày 01/9/2018 đến ngày 18/9/2019 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiếp nhận và thụ lý 102 tin báo về tội phạm trong đó đã giải quyết 99 tin báo (đạt tỉ lệ 96%). Nhìn chung việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an thành phố cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017. Việc lập, quản lý hồ sơ tin báo được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên qua kiểm tra còn phát hiện một số tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh khắc phục như: Có 03 tin báo không thực hiện việc thông báo kết quả tiếp nhận bằng văn bản cho Viện kiểm; 02 tin báo chậm ra quyết định giải quyết tin báo. Kết luận cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đề nghị Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh phát huy những ưu điểm đã đạt được và yêu cầu có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn./.

Đức Phong

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP