Viện KSND huyện Vũ Quang kháng nghị yêu cầu thu hồi Quyết định thi hành án dân sự.
17:20 06/02/2018

Thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang phát hiện Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS, ngày 29/01/2018 của Chi cục thi hành án dân huyện Vũ Quang có vi phạm, cụ thể:

Ngày 29/01/2018, Chi cục thi hành án dân sự huyện Vũ Quang đã ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (số 04/QĐ-CCTHADS), đối với bị án Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1994, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang phải thi hành án khoản tiền sung công quỹ Nhà nước số tiền 1.100.000 đồng theo Bản án số 09/2016/HSST ngày 11/10/2016 của Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang.

Sau khi nhận được quyết định nói trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của bị án Nguyễn Văn Bảo, kết quả xác minh cho thấy bị án sinh sống tại địa phương, có đủ thu nhập ( trên 2.000.000 đồng/tháng) để thực hiện nghĩa vụ  thi hành án. Việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Vũ Quang cho rằng bị án Nguyễn Văn Bảo không có tài sản hoặc thu nhập để thi hành án và chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của bị án theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự là không đúng với thực tế.

Để đảm bảo việc thi hành án Bản án số 09/2016/HSST ngày 11/10/2016 của Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang được thi hành nghiêm chỉnh và kịp thời, ngày 06/02/2018, Viện KSND huyện Vũ Quang đã ban hành Kháng nghị số 35/QĐ-VKS yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Vũ Quang thu hồi Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 29/01/2018  về việc chưa có điều kiện thi hành án và tiếp tục tổ chức thi hành bản án nói trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Hữu Đồng

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP