Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thống kê và công nghệ thông tin
07:08 16/03/2017

GIẢI ĐÁP

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác TKTP và CNTT

Ngày 13/02/2017, Phòng THTP và CNTT đã ban hành văn bản ( số 180/VKS-TK) đề nghị VKS hai cấp báo cáo những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong công tác thống kê và công nghệ thông tin. Phòng đã tiến hành nghiên cứu và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc như sau

1. Về công tác thống kê . Có 4 ý kiến của các đơn vị :  Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc và Hồng Lĩnh.

- Ý kiến của VKS huyện Vũ Quang :  tại biểu 7, mục 2.4 ( án treo) không có chỉ tiêu thống kê : bị án phạt tù treo đang chấp hành án nhưng thay đổi nơi cư trú. Đay là lỗi thiếu sót khi xây dựng phần mềm thống kê. Phòng sẽ tổng hợp báo cáo Cục 2 nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

- Ý kiến của VKS huyện Can Lộc : Tại biểu 7 phần 2.3 ( tù có thời hạn) không có chỉ tiêu thống kê : bị án phạt tù, phạm tội mới trong thời gian tại ngoại (thời gian tự nguyện thi hành án).

Vướng mắc nói trên, Phòng sẽ báo cáo Cục 2 sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Ý kiến của VKS thị xã Hồng Lĩnh , cho rằng khi thống kê ở dòng 66 biểu 7 ( số người chấp hành án chưa ra quyết định thi hành án của kỳ trước chuyển qua) chỉ thống kê các quyết dịnh thi hành án phạt tù treo mà không thống kê các quyết định thi hành án phạt tù.

Nhận thức như trên là chưa phù hợp, bởi vì theo hướng dẫn của Viện KSND tối cao thì khi thống kê Dòng 66 (Số người chấp hành án ch­ưa ra quyết định thi hành án kỳ tr­ước chuyển qua) , chúng ta thống kê những người bị Tòa án tuyên phạt hình phạt chính là: “cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo, tù có thời hạn, tù chung thân” mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có quyết định thi hành án của kỳ thống kê trước chuyển qua.

- Ý kiến của VKS huyện Thạch Hà : Tại dòng 69, 72 của biểu 2, thống kê số vụ án/ bị can được xác định là án trọng điểm. Thực tế cho thấy, có trường hợp, án khởi tố tháng trước, tháng sau mới xác định là án trọng điểm. Trong tháng sau, đơn vị không khởi tố mới, khi thống kê án trọng điểm vào dòng 69 và 72 thì phần mềm báo lỗi, vì trong mọi trường hợp dòng 69 và 72 phải nhỏ hơn dòng 68 và 70.

Đây là vướng mắc trong thực tế ( tất nhiên ít khi xảy ra, vì khi tiến hành phân loại tin báo tội phạm, các ngành tố tụng sẽ bàn xác định án trọng điểm luôn nếu xét thấy cần thiết). Phòng sẽ báo cáo Cục 2 nghiên cứu khắc phục vướng mắc nói trên.

2. Về nhập án vào phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, án dân sự . Có  5 ý kiến của các đơn vị : Hương Khê, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Phòng 1, Phòng 2.

- Về ý kiến của VKS huyện Hương Khê : Khi nhập thông tin các vụ án do tỉnh chuyển về ở giai đoạn điều tra, thì không nhập tiếp được giai đoạn truy tố, xét xử.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhập án, phần nhận án chuyển thẩm quyền. Nội dung này đã hướng dẫn rất rõ quy trình nhận án, nhập thông tin quyết định chuyển án theo thẩm quyền và các quyết định tố tụng ở các giai đoạn khác.

- Về ý kiến của VKS huyện Can Lộc và Phòng 2 : các vụ án bị hủy để điều tra, truy tố xét xử lại khi nhập thêm thông tin, phần mềm báo lỗi, không cho nhập.

Nội dung này Phòng hướng dẫn như sau :  Trước khi nhập thông tin vào vụ án, đơn vị phải tiến hành nhận lại án, vì vụ án này đang thuộc thẩm quyền của cấp phúc thẩm, nếu cấp phúc thẩm chưa chuyển thì yêu cầu chuyển về sơ thẩm. Khi đã nhận án, cán bộ nhập án vào phần quyết định để nhập quyết định của cấp phúc thẩm về hủy án để điều tra, truy tố xét xử lại, sau đó tiếp tục nhập các quyết định tiếp theo ( đề nghị đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhập các vụ án trong trường hợp đặc biệt).

- Về ý kiến của VKS huyện Cẩm Xuyên : Phần mềm quản lý và thống kê án dân sự không có phần nhập thông tin thụ lý, giải quyết việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án.

Phần mềm quản lý và thống kê án dân sự được xây dựng trước khi Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp luật (số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014), đến nay VKS tối cao chưa sửa đổi bổ sung phần mềm. Phòng sẽ báo cáo để Cục 2 có phương án sửa đổi bổ sung kịp thời. Trong lúc chờ, các đơn vị tạm thời chưa nhập thông tin các quyết định này.

- Về ý kiến của Phòng 1 : Phần mềm quản lý và thống kê án hình sự chưa cập nhật đầy đủ thông tin về nhân thân bị can, bị cáo ( nơi ở, nghề nghiệp..) và tên các cơ quan được giao một số hoạt động điều tra ( biên phòng, cảnh sát biển, kiểm lâm…)

Những nội dung nói trên, Phòng sẽ nghiên cứu danh mục cần cập nhật, bổ sung để báo cáo VKS tối cao sửa đổi bổ sung kịp thời.

Trên đây là giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thống kê và công nghệ thông tin, Phòng TKTP & CNTT tổng hợp báo cáo tại Hội nghị tập huấn năm 2017.

PHÒNG THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP