Viện KSND thành phố Hà Tĩnh hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
08:20 25/10/2019
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trên cơ sở đó ngày 05/9/2019 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã ra Công văn số 1258-CV/Th.U về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET. Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta được hun đúc nên từ truyền thống cách mạng vẻ vang; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đơn vị Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Hàng tuần, ngay sau cuộc họp giao ban đơn vị, 15/15 đồng chí chủ động thực hiện bài thi trắc nghiệm, gửi kết quả về một đầu mối để đánh giá chất lượng và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng thời, để tăng thêm tính sôi nổi cho việc tham gia cuộc thi, đơn vị đã luôn đổi mới cách thức thực hiện như tổ chức cuộc thi ngay trong nội bộ đơn vị. Hình thức tổ chức này nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, tạo được không khí vui vẻ, sôi nổi và hào hứng tham gia. Trong thời gian tới, đơn vị Viện KSND thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai tổ chức cuộc thi dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo được hiệu ứng tuyên truyền và đạt chất lượng, hiệu quả hơn./.

- Thương Huyền -

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP