Công đoàn Viện KSND huyện Đức Thọ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Trung Nam xã Đức Dũng.
08:02 20/12/2019

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ được giao giúp đỡ, hỗ trợ xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền huyện, Công đoàn Viện KSND huyện Đức Thọ đã chủ động tham mưu cho thủ trưởng đơn vị, xây dựng chương trình phối hợp; triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp UBND xã Đức Dũng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, điển hình như: Ủng hộ 150 chiếc cờ Tổ quốc và 50 chiếc cờ hồng kỳ, trị giá 3.000.000 đồng nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.

Đặc biệt, hưởng ứng công văn số 130/BCĐ-NTM của UBND huyện Đức Thọ về việc kêu gọi, tập trung lực lượng, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 17, 18/12/2019, Công Đoàn Viện KSND huyện Đức Thọ đã cử 08 đoàn viên, tham gia trồng hàng rào xanh các tuyến đường; dọn dẹp vệ sinh, phát quang vườn tược tại các hộ gia đình ở thôn Trung Nam, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ.

Thôn Trung Nam là một trong những thôn có nhiều khó khăn với 287 hộ, hơn 11 hộ nghèo, tàn tật. Với những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa nói trên, Viện KSND huyện Đức Thọ đã góp một phần nhỏ cùng chính quyền, nhân dân thôn Trung Nam nói riêng và xã Đức Dũng nói chung, hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020.

Viện KSND huyện Đức Thọ

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP