Võ Văn A phạm tội Hủy hoại tài sản?
14:26 21/08/2019

Vào năm 2008, Ông Võ Văn A được Ban quản lý rừng phòng hộ giao khoán 27ha rừng và đất lâm nghiệp theo nghị định 135/2005/NP-CP tại lô 3, lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 236b. Tuy nhiên, năm 2012 gia đình bà Trần Thị B vào lấn chiếm và trồng 3ha keo tràm trên diện tích đất ông A được giao khoán nhưng ông A không phát hiện sự việc. Đến năm 2015, Ban quản lý rừng phòng hộ chuyển giao diện tích đất rừng nói trên cho Ủy ban xã quản lý. Tháng 12 năm 2015, căn cứ vào hồ sơ do xã xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn A.

Tháng 2/2019, gia đình bà B khai thác keo tràm tại khu vực đất lấn chiếm của ông A thì ông A phát hiện việc đất của mình bị bà B lấn chiếm nên đã yêu cầu bà B trả lại diện tích đất cho mình, nhưng bà B không đồng ý và tiếp tục thuê người vào trồng cây keo tràm trên diện tích đất lấn chiếm. Ngày 20/4/2019 và ngày 22/4/2019 Công an xã phối hợp với các ban ngành địa phương đến hiện trường lập biên bản đình chỉ và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được tiếp tục tác nghiệm trên diện tích đất lấn chiếm chờ các cấp giải quyết nhưng bà B không chấp hành, tiếp tục trồng và không ký vào biên bản do các ban ngành lập. Vì khẳng định đất của mình được nhà nước cấp quyền sử dụng nên ngày 14/7/2019 ông A thuê người chặt phá 1,3ha  keo mới trồng trên đất tranh chấp (thiệt hại hơn 20.000.000 đồng).

Vụ việc hiện có 02 quan điểm giải quyết như sau:

Quan điểm thứ nhất: Việc bà B trồng keo trên đất của ông A nhưng không được sự đồng ý của ông A là bất hợp pháp, mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyển lập biên bản đình chỉ nhưng không chấp hành nên xác định tài sản là cây keo lá tràm do bà B trồng trên diện tích đất đã được cấp cho ông A là tài sản không hợp pháp, mà tài sản không hợp pháp không được coi là khách thể được quy định tại Điều 178 BLHS. Vì vậy ông A không phạm tội Hủy hoại tài sản.

Quan điểm thứ hai: Mặc dù bà B trồng keo trên đất của ông A, không được sự cho phép của ông A nhưng cây keo vẫn thuộc sở hữu của bà B, việc ông A thuê người chặt phá keo khi chưa có Quyết định giải quyết của chính quyền gây thiệt hại hơn 20.000.000 đồng đã đủ yếu tố cấu thành tội Hủy hoại tài sản.

Do còn có quan điểm khác nhau về xử lý nguồn tin về tội phạm, chúng tôi mong các đồng chí cùng tranh luận, trao đổi nghiệp vụ để thống nhất nhận thức trong xử lý những tình huống tương tự.

Việt Dũng

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP