Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao
14:13 17/07/2020

Nhằm quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và các quy định pháp luật có liên quan khác về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế , ngày 14/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-VKS triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” , trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Quán triệt nội dung Chỉ thị 06 đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự để thực hiện nghiêm túc; tiến hành rà soát những vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để lập kế hoạch, tập trung kiểm sát việc tổ chức thi hành án nhất là đối với những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, có dấu hiệu sai phạm về trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để xảy ra tồn đọng, sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án và kiên quyết yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị với những vi phạm này hoặc chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, xử lý;

Tăng cường phối hợp liên ngành, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, chính quyền địa phương và các cơ quan khác có liên quan (Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai…) để rà soát, giải quyết các việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài, khó thi hành, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, có khiếu nại, tố cáo kéo dài, nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương;

Theo dõi, tổng hợp và định kỳ thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp trên khi có yêu cầu; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát thi hành án dân sự về tham nhũng, kinh tế để Viện kiểm sát nhân dân cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần nghiêm túc quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra tại Kế hoạch, từ đó có những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tổ chức, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản cho Nhà nước.

Cẩm Thơ

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP