Tòa án nhân dân tỉnh tuyên xử chấp nhận kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát tỉnh đối với bản án dân sự sơ thẩm.
08:22 09/01/2018

Ngày 29/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kháng nghị phúc thẩm đối với bản án số 08/2017/DS-ST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh do có vi phạm nghiệm trọng về phần xử lý hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và phần án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Ngày 22/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm, chấp nhận toàn bộ nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát, cụ thể như sau:

Ngày 08/10/1995, ông Lê Phương làm đơn xin cấp thửa đất diện tích 212,6m2 tại xóm 8 xã Phúc Đồng, phía Đông Bắc giáp bờ rào trường PTTH Vũ Quang, phía Đông Nam giáp bờ rào trường PTTH Vũ Quang, phía Tây Nam giáp hàng rào cây xanh của gia đình ông Nguyễn Trân, phía Tây Bắc giáp quốc lộ 15A, được Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng xác nhận ngày 10/10/1995 và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp diện tích đất nói trên cho ông Lê Phương. Ngày 21/11/1995, ông Nguyễn Trân làm giấy chuyển nhượng cho ông Lê Phương 400m 2 đất tại xóm 8 xã Phúc Đồng, được Chủ tịch UBND xã xác nhận ngày 03/02/1996. Nhưng cả hai lần ông Lê Phương đều chưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật. Năm 1997 ông Lê Phương xây móng nhà trên diện tích đất xin cấp. Năm 2002, ông Lê Phương chuyển nhượng toàn bộ diện tích 612,6m 2 cho ông Nguyễn Trí Hà. Năm 2006, ông Nguyễn Trí  Hà tiến hành làm nhà trên thửa đất nhận chuyển nhượng của ông Lê Phương, thì bà Trần Thị Thống (vợ ông Trân) và các con của bà Thống cho rằng toàn bộ diện tích đất nói trên là của gia đình bà Thống nên không cho ông Phương sử dụng và chuyển nhượng. Năm 2012, ông Nguyễn Trân chết. Ngày 11/11/2016, ông Lê Phương và vợ là Phạm Thị Duyên khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hương Khê bảo vệ quyền sử dụng 612,6m 2 đất cho ông và buộc bà Thống cùng các con không được cản trở việc sử dụng đất của ông.

Xét thấy, trong “Giấy chuyển nhượng đất làm nhà ở” giữa ông Nguyễn Trân và ông Lê Phương lập ngày 21/11/1995, chỉ thể hiện diện tích đất chuyển nhượng và sơ đồ, tứ cận thửa đất, không thể hiện giá chuyển nhượng. Quá trình giải quyết vụ án, đương sự không có tài liệu chứng minh việc thanh toán tiền chuyển nhượng đất giữa hai bên, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của đại diện nguyên đơn để xác định giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển nhượng là 1.500.000 đồng và buộc bị đơn phải thanh toán tiền gốc bán đất là 1.500.000 đồng và phải bồi thường 3.715.500 đồng tiền thiệt hại do hợp đồng vô hiệu là không có căn cứ.

Cấp sơ thẩm xác định đây là vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. Quá trình giải quyết đã tiến hành thẩm định và định giá quyền sử dụng đất theo yêu cầu của đương sự. Đây là trường hợp Tòa án phải xác định giá trị tài sản, khi giải quyết tranh chấp, Tòa án chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của đương sự, nhưng lại không buộc các bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần diện tích đất không được chấp nhận là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1, khoản 4 điều 26, điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kháng nghị phúc thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chấp nhận toàn bộ nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm.

Phòng 9 – Viện KSND tỉnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP