PHÒNG 11 BAN HÀNH THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI VKS CẤP HUYỆN
08:58 07/08/2019

Nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu; kiểm sát quyết định thi hành án và việc thực hiện báo cáo theo yêu cầu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tinh (Phòng 11) thông báo để các đơn vị cấp huyện rút kinh nghiệm, không để lặp đi lặp lại trong thời gian tới.

1. Về xây dựng văn bản kiến nghị:

- Kiến nghị số 269/KN-VKS ngày 26/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà đối với Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc chuyển giao chậm bản án nhưng căn cứ Điều 170 Luật thi hành án dân sự là không đúng. Vì Điều 170 Luật thi hành án dân sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án dân sự chứ không phải quy định về thẩm quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

Kiến nghị dài dòng, khó hiểu vì vậy khi viết kiến nghị kiểm sát viên cần nêu chung số bản án có vi phạm sau đó viết cụ thể từng bản án, số ngày gửi chậm cho chi cục thi hành án và trích dẫn điều luật vi phạm.

Ví dụ: “Thông qua hoạt động kiểm sát chuyển giao bản án, quyết định, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà phát hiện 02 bản án đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà chậm chuyển giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Hà tổ chức thi hành, cụ thể:

Bản án số 05/2019/HSST ngày 27/3/2019 xét xử bị cáo Nguyễn Văn A về tội “Đánh bạc”, ngày 20/6/2019 Tòa án mới chuyển giao cho chi cục Thi hành án dân sự tổ chức thi hành là chậm 01 tháng;…

Việc Tòa án nhân dân chậm chuyển giao bản án cho cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 28 Luật thi hành án dân sự.

Điều 28 quy định ……”.

- Căn cứ biểu mẫu số 28/THADS kèm theo quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì dưới chữ kiến nghị không yêu cầu ghi nội dung khắc phục vi phạm, nhưng tại bản kiến nghị số 333/KN-VKS ngày 06/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, ở dưới chữ kiến nghị có cụm từ “Về việc khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm 2019”. Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh ghi nội dung yêu cầu khắc phục vi phạm dưới chữ kiến nghị là chưa thực hiện đúng Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Về xây dựng văn bản yêu cầu:

- Về ký hiệu văn bản yêu cầu không đúng với các mẫu kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Yêu cầu số 715/YC-VKSTP-THADS ngày 25/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh;

+ Yêu cầu số 168/YC-VKS-THADS ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà;

+ Yêu cầu số 288/YC-VKS-THADS ngày 10/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân;

+ Yêu cầu số 19/YC-VKSTXKY ngày 26/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Kỳ Anh;

Ký hiệu của văn bản yêu cầu đúng phải là: “Số…../YC-VKS-KSTHADS”.

3. Về kiểm sát chuyển giao bản án và kiểm sát quyết định thi hành án:

Ngày 08/01/2019 Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh nhận bản án số 31/2018/HSST ngày 05/12/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh buộc Trần Văn Huy và đồng bọn phạm tội “Đánh bạc” và đóng dấu có hiệu lực đối với Trần Văn Huy, nhưng trên thực tế Trần Văn Huy có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm. Ngày 21/01/2019, Trần văn Huy rút đơn kháng cáo và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 12/2019/HSPT-QĐ đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Quá trình tổ chức thi hành án thấy Trần Văn Huy có hộ khẩu tại huyện Đức Thọ nên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh căn cứ bản án số 31/2018/HSST ngày 05/12/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và quyết định thi hành án số 47/QĐ-CCTHADS ngày 14/01/2019 ra quyết định ủy thác quyết định thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Thọ tổ chức thi hành.

Như vậy, Bản án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đóng dấu án có hiệu lực và chuyển giao cho Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành. Quyết định ủy thác thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh không áp dụng quyết định số 12/2019/HSPT-QĐ ngày 21/01/2019 về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng quá trình kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định và kiểm sát quyết định thi hành án chủ động số 47/QĐ-CCTHADS ngày 14/01/2019 và quyết định ủy thác thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh không phát hiện vi phạm của Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự để yêu cầu thu hồi quyết định thi hành án chủ động và yêu cầu căn cứ quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm để ra quyết định ủy thác là thiếu sót.

4. Thực hiện không đúng theo yêu cầu báo cáo sơ kết 03 năm Luật tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Công văn số 701/VKS-P11 ngày 07/5/2019 và công văn số 866/VKS-P11 ngày 31/5/2019 nhận thấy: Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên nội dung báo cáo không thực hiên theo công văn hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; không xây dựng và gửi phụ lục về thống kê kết quả sơ kết 03 năm thực hiện quyền kiến nghị; thống kê kết quả sơ kết 3 năm thực hiện quyền kháng nghị; thống kê vi phạm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính./.

Phòng 11

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP