Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh tiến hành đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2017.
15:58 08/12/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh và Công văn số 1701/VKS-P15 ngày 13/11/2017  của Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh về việc đánh giá, phân loại công chức năm 2017. Ngày 06/12/2017 Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để đánh giá, phân loại công chức, người lao động. Tham dự cuộc họp có 17/19 công chức, người lao động trong đơn vị (có 2 đồng chí nghỉ có lý do), do đồng chí Phan Quý Nhất - Chánh Văn phòng chủ trì.

Quán triệt nội dung cuộc họp, đồng chí Phan Quý Nhất - Chánh Văn phòng đề nghị các công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Quy chế đánh giá, phân loại công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Tiến hành phân loại theo cách thức: công chức tự kiểm điểm, đánh giá, phân loại, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại. Các đồng chí còn lại tham gia nhận xét, góp ý, sau đó Lãnh đạo Văn phòng có ý kiến kết luận.

Các công chức, người lao động đã lần lượt trình bày bản kiểm điểm, đánh giá và tự phân loại. Các thành viên trong đơn vị tham gia góp ý sôi nổi, chân thành, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công cũng như trong cách ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp. Đối với từng người, đồng chí Chánh Văn phòng đã nhận xét khách quan, tỉ mỷ, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong một năm công tác vừa qua đồng thời chỉ rõ những điểm còn hạn chế, thiếu sót, đề nghị các cá nhân đó nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và phải tự đề ra được các giải pháp để khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, nghiêm túc toàn thể đơn vị VPTH đã thống nhất phân loại như sau:

- Có 2/19 đồng chí được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Có 16/19 đồng chí được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đồng chí Phan Quý Nhất - Chánh Văn phòng do Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá, phân loại.

Thanh Tâm - VPTH

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP