Chi bộ Viện KSND thành phố Hà Tĩnh với công tác phát triển đảng viên mới
07:58 18/09/2019

Công tác phát triển Đảng luôn được xem là nhiệm vụ quạn trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chi bộ vững mạnh, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm kế thừa và phát triển Đảng. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, ngày 09/09/2019 Chi bộ Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Lan. Lễ kết nạp diễn ra đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đức – Bí thư Chi bộ và sự tham dự của các đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị. Lễ kết nạp đã trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong đơn vị Viện KSND thành phố Hà Tĩnh tích cực rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong năm 2019, Chi bộ đã làm tốt công tác phát triển Đảng. Ngay từ đầu năm, Chi bộ xác định công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng cho từng giai đoạn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu những quần chúng ưu tú, có bản lĩnh, có trí thức, có năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới. Chi bộ cũng đã chỉ rõ công tác phát triển nguồn không được chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng mà phải chú trọng về chất lượng nguồn. Làm tốt được những công tác trên, năm 2019 Chi bộ Viện KSND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới, cử 01 quần chúng ưu tú tham gia học đối tượng Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chi bộ Viện KSND thành phố Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Thương Huyền -

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP