CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN VŨ QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2017
15:31 19/12/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; Hướng dẫn số 06 – HD/BTCTU ngày 07/11/2014 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Công văn số 529 – CV/HU ngày 23/11/2017 của Huyện ủy Vũ Quang về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Ngày 12/12/2017, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy.

Đồng chí Lê Văn Hùng Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, chủ trì, thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ theo các nội dung tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014. Chi bộ tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong năm, qua đó tiến hành chấm điểm trên 05 tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014. Với những kết quả đã được, Chi bộ tự chấm đạt 98/100 điểm và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Vũ Quang xét, công nhận Chi bộ Viện KSND Vũ Quang đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2017.

Tiếp đến, Chi bộ tiến hành đánh giá, phân loại đảng viên năm 2017. Sau khi nghe các đồng chí đảng viên trình bày bản bản tự kiểm điểm cá nhân, chi bộ phát biểu góp ý dân chủ, có tính chất xây dựng, với mục tiêu cùng phấn đấu xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh. Cũng tại hội nghị, chi bộ đã bỏ phiếu kín xếp loại các đảng viên; việc bỏ phiếu được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình. Kết quả có 07/07 đồng chí Đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 01/07 đồng chí đề nghị Ban thường vụ huyện ủy công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Đạt đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể chi bộ Viện kiểm sát và đánh giá, nhận xét một số nội dung trong báo cáo kiểm điểm, đồng thời mong muốn năm 2018, Đảng viên của Chi bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành quả đã đạt được.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 của Chi bộ Viện kiểm sát đã kết thúc thành công, tốt đẹp.

Mạnh Cầm

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP